Lisätty ja virtuaalitodellisuus tuovat ihmisaistit mukaan tietojärjestelmien halutun toiminnan varmistamiseen

Monet uudet sovellukset pyrkivät siihen, että tietojärjestelmät ja koneet tunnistavat käyttäjänsä ja huomioivat tämän yksilölliset tarpeet ja tunteet yhä paremmin. Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki, miten tavallinen kuluttaja voi varmentaa järjestelmien toimimisen halutulla tavalla luotettavasti ja hyödyntää siinä eri aisteja.

Tulevaisuudessa koneet ja tekoälyjärjestelmät pääsevät yhä syvällisemmin perille ihmiskäyttäjänsä toiminnasta. Jo nyt tekoälyn avulla voidaan aivojen toimintaa kuvaamalla muodostaa kuva siitä, mitä kyseiset aivot katselevat ruudulta ja kasvojen mikroilmeistä päätellä henkilön tunnetiloja.

VTT kehitti ”Human Verifiable Computing” eli ihmisaistein varmennettavan laskennan iBet-projektissa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta käyttämällä ratkaisuja ihmisten ja järjestelmien välisen luottamuksen rakentamiseksi sekä tietoturvan varmentamisen helpottamiseksi. Tämä on tärkeä osa digitaalista tulevaisuutta, jossa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on yhä saumattomampaa ja olennainen osa jokapäiväistä toimintaa.

”Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologioiden avulla voimme paremmin hyödyntää eri aisteja ja tarjota mahdollisuuden jatkuvaan luotettavuuden arviointiin ihmisen ja koneiden välillä”, kertoo erikoistutkija Kimmo Halunen VTT:ltä.

Avainasemassa oli myös kryptografisesti varmennettavan laskennan ulottaminen ihmiskäyttäjälle saakka.

Projektissa demonstroitiin toiminnallisuuksia, joissa käytetään ihmisaistein varmennettavaa laskentaa. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla voidaan jakaa kertakäyttösalasanoja ja käyttää niitä puheentunnistuksen avulla. Lisättyä todellisuutta voi käyttää myös moniaistiseen palautteeseen esimerkiksi siten, että käyttäjän kääntämään venttiiliin tulee visuaalinen käyttöohje ja ohjeen vastaisesta toiminnasta virheilmoitus, joka ilmenee kuvana ja äänenä älylaseissa sekä esimerkiksi värinänä käyttäjän älykellossa tai muussa mobiililaitteessa.

Hankkeen tulosten perusteella nähdään, että perusteknologiat ihmisaistein varmennettavan laskennan toteuttamiseksi ovat olemassa. Lisäksi lisätyn todellisuuden ja turvallisuusinformaation yhdistämisellä voidaan tuoda uusia palveluita käyttäjille.

Nykyiset kryptografiset menetelmät ja protokollat toimivat lähes poikkeuksetta koneiden välisessä kommunikaatiossa. Käyttäjän mukaan ottaminen protokollaan edellyttää kuitenkin vielä työtä niin tutkimuksen, järjestelmien ja sovellusten kehityksen kuin ihmisten käyttäytymisen suhteen.

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2017/human-verifiable-computing-white-paper.pdf 

Lisätietoja:

VTT
Kimmo Halunen, erikoistutkija
Puh. 040 675 1836
kimmo.halunen@vtt.fi


Lisätietoja VTT:stä:

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 6745
tiina.saario-kuikko@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa

Multimedia

Multimedia