• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • Matkailuliikkumiseen kehitetään uusia palveluja, jotka tuovat kasvua liiketoimintaan ja kestävyyttä yksilömatkailuun

Matkailuliikkumiseen kehitetään uusia palveluja, jotka tuovat kasvua liiketoimintaan ja kestävyyttä yksilömatkailuun

Report this content

VTT:n ja Lapin yliopiston vetämässä valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteena on luoda matkailuliikkumiseen uudenlaisia, digitalisaatiota hyödyntäviä palveluita ja vientiliiketoimintaa.  Uudet palvelukonseptit testataan Tunturi-Lapin, Turun saariston ja Kuusamon alueella.

Ennen koronapandemiaa Suomen matkailuvienti oli nopeassa kasvussa, mikä selittyy pitkälti kansainvälisten yksilömatkailijoiden määrän lisääntymisellä. Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Niiden merkitys on koronapandemian aikana vain vahvistunut.

Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa. Erityisesti kansainvälisille matkailijoille vaihtoehtoisten kulkutapojen ja eri liikennevälineitä yhdistävien matkaketjujen löytäminen on nykytilanteessa jopa mahdotonta. Olennaisia tietoja esimerkiksi matkustusmuodoista, aikatauluista ja kohteessa olevista palveluista on pirstaleisesti tarjolla lukuisten eri verkkosivustojen ja -palveluiden kautta.

"Tarvetta on yksilöllisesti mukautuvalle palvelulle, joka kokoaa yhteen olemassa olevan digitaalisen palvelutarjonnan ja tarjoaa kaiken olennaisen tiedon asiakkaille yhden luukun periaatteella mobiililaitteella tai älypuhelinsovelluksella", kertoo projektipäällikkö Jenni Eckhardt VTT:ltä.  

Tämän edellytyksenä on, että olemassa olevat digitaaliset palvelut keskustelevat keskenään ja niihin voidaan kytkeä mukaan myös uusia ominaisuuksia. Hankkeessa pilotoidaan uusia matkailija- ja matkailualuelähtöisiä matkailuliikkumisen konsepteja osana ratkaisujen kehitystyötä. Tavoitteena on reaaliaikaisten ja paikkaperustaisten palvelukokonaisuuksien luominen siten, että matkailijalla on käytössään esimerkiksi matkailupalveluita liikkumispalveluihin yhdistävä reittiopas sekä helppo tapa ostaa ja maksaa kauko- ja lähiliikenteen matkoja kuten myös erilaisia palveluita alueella.

Tunturi-Lappi, Turun saaristo ja Kuusamon seutu ovat kaikki saman haasteen edessä. Luonto on ainutlaatuinen, mutta matkailuliikkuminen haasteellista. Tästä syystä ne ovat myös oivallisia paikkoja uusien palvelukonseptien pilotoimiseen.

"Nyt kehitettävissä kestävän liikkumisen konsepteissa on valtavasti potentiaalia. Toiminta edistää kokonaisuudessaan resurssiviisasta ja vähähiilistä liikkumista, ja lopputuloksena on tyytyväinen yksilömatkailija, joka löytää helposti tarvitsemansa palvelut", kertoo Tunturi-Lapin Kehitys ry:n Veli-Matti Hettula.
 

FIT ME! (Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem) -hanke

Business Finland rahoittaa FIT ME! -ekosysteemihanketta (Experience Commerce Finland -ohjelma), jota koordinoi VTT ja tutkimuspartnerina toimii Lapin yliopisto. Hankkeessa mukana olevia yrityskumppaneita ovat Bout Oy Ab, Beyond Arctic Oy, Oy Matkahuolto Ab, Sitowise Oy, KovaKoodarit Oy ja iQ Payments Oy. Muita hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Tunturi-Lapin kehitys ry, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy, Kemiönsaaren kunta, Turku Science Park Oy, Naantalin Matkailu Oy ja Paraisten kaupunki. Hankkeeseen otetaan myös uusia toimijoita mukaan.

Rakennettava matkailuliikkumisen ekosysteemi vahvistaa suomalaisten yritysten olemassa olevaa liiketoimintaa ja tuottaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia matkailun ja liikkumisen toimialoille. Ekosysteemissä korostuu poikkialainen ja -hallinnollinen sidosryhmäyhteistyö viranomaisten kanssa, matkailualueiden monialainen osallistaminen sekä kansallinen ja pohjoismainen yhteistyö liikenteen, liikkumispalveluiden ja matkailun aloilla.

Hanke on kerännyt n. 1 700 000 euron rahoituksen ja se toteutetaan 1.6.2021-31.8.2023.

 

Lisätietoja:

Jenni Eckhardt, tutkimustiimin päällikkö, VTT
Puh. 040 750 5615, jenni.eckhardt@vtt.fi

 
Maria Hakkarainen, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Puh. 0404 4844 0213, maria.hakkarainen@ulapland.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa