Metsäalan pk-sektorille luvassa uusia innovaatioita ja vientituotteita

VTT:lle 1,1 miljoonaa euroa metsäalan tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen

VTT käynnistää uusien kuitupohjaisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden kehityksen. Tavoitteena on kehittää metsäalaa edustavan pk-sektorin kanssa uusia innovaatioita tiiviissä yhteistyössä metsäteollisuuden suuryritysten kanssa.

VTT:n Testaa-hanke edistää metsäteollisuuden ja suomalaisten pk-yritysten yhteistyötä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia kuitupohjaisia tuotteita ja niiden tuotantoteknologioita tiiviissä yhteistyössä pk-sektorin, kehitysorganisaatioiden ja metsäteollisuuden suuryritysten kanssa.

Pk-yritykset pääsevät hyödyntämään VTT:n tutkimusympäristöjä ja osaamista tuotteidensa sekä tuoteideoidensa kehittämisessä. Yrityksille avautuu mahdollisuus todentaa tuotteiden soveltuvuus metsäteollisuuden käytäntöä vastaavissa prosesseissa. Hanke edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee uusien vientituotteiden kehittämistä.

Testaa-hanke on saanut 820 000 euroa EU-rahoitusta Keski-Suomen liiton kautta sekä noin 270 000 euroa yritys- ja kuntarahoitusta. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa jo vuoden 2013 alkupuolella. Nyt käynnistynyt hanke päättyy kesällä 2014.

Projektin alkuvaiheessa rakennetaan markkinointi- ja yritysverkosto sekä suunnitellaan tarkemmin ensimmäiset tutkimusjaksot yritystarpeiden mukaisesti. Tämän jälkeen keskitytään erityisesti kuitupohjaisten tuotantoprosessien energiatehokkuuteen ja vedenkäytön vähentämiseen uusien teknologioiden avulla. Projektissa sovelletaan muun muassa VTT:llä kehitettävää vaahtorainausteknologiaa uudenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin.

Yhteistyöhankkeeseen osallistuvat suuryritykset ovat: Metso Paper Oy, Sappi Finland Operations Oy, Omya Oy, Kornäs Oy sekä Albany International Oy. Hankevalmistelun yhteydessä on löytynyt jo kahdeksan keskisuomalaista pk-yritystä, jotka osallistuvat hankkeeseen omien tuotekehitysideoidensa pohjalta. Tavoitteena on noin 20 - 30 suomalaisen pk-yrityksen aktiivinen osallistuminen hankkeen toteutukseen.

Hanke vahvistaa Suomen asemaa metsäteollisuuden ja sen tuotteiden kansainvälisenä kehittäjänä.

Lisätietoja:

VTT
Janne Poranen
Teknologiapäällikkö
Puh. 0400 138 711
janne.poranen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa