Suomalaisen laitossuunnittelun automaatioaste ja laatu korkeammaksi

VTT koordinoi hiljattain alkanutta Engineering Rulez -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen laitossuunnittelutoiminnan automaatioastetta, laatua ja kilpailukykyä. Hankkeen avulla halutaan varmistaa, että suunnittelutoiminta säilyy Suomessa ja suomalaiset toimijat pystyvät edelleen toimimaan keskeisessä roolissa globaaleissa laitosinvestointihankkeissa.

Hankkeessa tutkitaan koneoppimiseen, tekoälyyn, mallinnukseen ja simulointiin liittyvien teknologioiden soveltamista laitossuunnitteluun. Hanke koostuu yhdeksästä rinnakkaisprojektista, joissa on sekä yritysten T&K-hankkeita että rinnakkainen tutkimushanke.

VTT toimii hankekokonaisuuden koordinaattorina. Muita kumppaneita ovat Pöyry, Fortum, Outotec, Fennovoima, Prosys, Semantum, Masinotek, EQUA, PSK Standardisointi sekä Aalto-yliopisto.

Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 2,5 M€, josta Tekes rahoittaa noin 1,2 M€. Osa Tekesin rahoituksesta on hallituksen kärkihankkeille osoitettua Research Benefit -rahoitusta, jolla edistetään kasvuloikkaa tavoittelevien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkain tekemää tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä.

Ensimmäisenä hankkeessa käydään mm. läpi aiempien laitossuunnitteluhankkeiden aineistoja ja hiotaan niistä koneoppimisen lähtömateriaalia. Lisäksi kehitetään ohjelmistoa, jonka avulla simulointia pystytään hyödyntämään suunnitelmien automaattisessa verifioinnissa.

Projekti etenee kolmessa vaiheessa, joista vuonna 2017 tehtävä osuus on työmäärällisesti merkittävin. Ensimmäisiä tuloksia määrittelyjen muodossa on odotettavissa jo alkuvuonna 2017. Marraskuun alussa käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2018 elokuulle.

Tutkimushankkeen tuloksia pyritään julkaisemaan mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin Simantics (www.simantics.org) -alustalla, jonka semanttiseen tietomallinnukseen pohjautuva lähestyminen mahdollistaa tehokkaasti teollisten suunnittelu-, simulointi- ja automaatiojärjestelmien integraation sekä suunnitteluautomaation. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda teollisen suunnittelu- ja operointitoiminnan alustatalousmalli, jossa eri toimijat voisivat vaihtaa integraatioon ja suunnitteluautomaatioon liittyviä komponentteja yhteisen kauppapaikan kautta.

Hankkeessa hyödynnetään teollisessa internetissä parhaillaan merkittävään asemaan nousemassa olevaa OPC UA -standardia, joka mahdollistaa tietoturvallisen tavan integroida erilaisia tieto- ja automaatiojärjestelmiä semanttisella tasolla. Projektin aikana tehdään myös yhteistyötä standardia kehittävän OPC Foundationin kanssa.

Suunnittelutoiminnan laskutustilastot (SKOL) osoittavat, että suunnittelun viennin volyymi on laskenut vuodesta 2008 lähtien 32 %. Euromääräisesti tämä vastaa noin 130 M€:n viennin vähenemää. Tähän lienee monia syitä yleisestä talous- ja maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen. Yhtenä syynä voidaan kuitenkin pitää suunnittelutoiminnan siirtymistä Suomesta halvemman työvoiman maihin. Samoin kuin tuotannossakin meidän täytyy pitää suunnittelun automaatioaste korkeana, jotta tällainen toimintojen vuoto estetään.

Lisätietoja:

VTT
Tommi Karhela, tutkimusprofessori

Puh. 020 722 6246
tommi.karhela@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Viestintäpäällikkö
puh. 040 545 7828
milka.lahnalammi-vesivalo@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa