Suomalaiset 5G-testiverkot pilotoivat tulevaisuuden digitaalisia liiketoiminta- ja palvelumalleja

Suomen 5G-testiverkot siirtävät painopistettään teknologiakehityksestä laajempien palvelukokonaisuuksien pilotointiin. Työtä tehdään tietoliikenteen ulkopuolelta tulevien vertikaalitoimialojen kanssa, jotka haluavat tulevaisuudessa tuoda digitaalisia palveluitaan yhä enemmän mobiiliverkkoalustoille.

5G-verkkojen mukanaan tuomat uudet ominaisuudet tulevat mahdollistamaan perinteisten kuluttajille suunnattujen palveluiden lisäksi myös erilaisten teollisten käyttötapausten siirtymisen mobiiliverkkojen päälle.

”Käytännössä 5G-verkoista saatava hyöty näkyy muun muassa verkkoinfrastruktuurin sopeutumiskyvyn, toimintavarmuuden ja turvallisuuden huomattavana lisääntymisenä sekä jopa satakertaisena nopeutena nykyisiin 4G-verkkoihin verrattuna”, toteaa 5G Test Network Finland -yhteistyötä koordinoiva erikoistutkija Jarno Pinola VTT:ltä.

5G:n luomat alhaisemmat tiedonsiirtoviiveet mahdollistavat mm. sensoreiden ja robottien välisen lähes reaaliaikaisen kommunikoinnin mobiiliverkkojen yli. Uudet ohjelmistopohjaiset verkot, jotka tukevat sekä verkon palvelukohtaista räätälöintiä että entistä suurempia käyttäjämääriä esimerkiksi esineiden internetin tapauksessa, helpottavat innovatiivisten uusien digitaalisten palvelujen nopeaa kehitystä ja käyttöönottoa.

VTT koordinoi Suomessa neljän 5G-testiverkkoprojektin ympärille muodostettua 5G Test Network Finland (5GTNF) -ekosysteemiä. Yhteistä 5GTNF-teknologia-alustaa voidaan nyt hyödyntää laajamittaisissa digitaalisissa palvelukokeissa Tekesin 5thGear-ohjelman rahoittamien testiverkkojen toisessa vaiheessa. Projekteissa tapahtuva kokeellinen tutkimus- ja kehitystyö painottuu tulevina vuosina voimakkaasti käytännön demonstraatioihin, testaukseen ja pilotteihin.

5GTNF-yhteistyöverkostoon haetaankin mukaan lisää uusia vertikaalisten alojen teollisuuspartnereita muun muassa digitaalisen terveydenhuollon, autoteollisuuden, energia-, valmistus-, media- ja viihde- sekä hätä- ja turvallisuuspalvelujen aloilta.

"Nokia odottaa hedelmällisen yhteistyön jatkumista 5G-testausprojekteissa. Yhä kehittyneempien järjestelmien, kuten Nokian 5G FIRST -kokonaisverkkoratkaisun myötä on tullut aika keskittyä enemmän vertikaaleihin ja muihin loppukäyttäjiin", kertoo Nokia Bell Labs:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Lauri Oksanen.

“5G tuo uusia bisnesmahdollisuuksia digitalisaatioon keskittyville operaattoreille ja myös muille teollisuuden aloille, kuten teolliseen tuotantoon, liikenteeseen ja energiasektorille. Näihin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää laajaa yhteistyötä, josta hyvänä esimerkkinä 5GTNF on”, sanoo Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka.

"Huawei näkee 5GTNF:n loistavana tilaisuutena työskennellä muiden paikallisen ekosysteemin toimijoiden kanssa sekä innovatiivisena ympäristönä testata tulevia 5G-tekniikoita", toteaa Suomen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen johtaja Mikko Terho Huaweilta.

"5G-teknologia on digitalisaation selkäranka, ja se mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisilla sovellusalueilla. On hienoa, että meillä 5GTNF-verkostossa ovat mukana tärkeimmät ekosysteemin toimijat - se on osoitus siitä, että Suomessa yhteistyö toimii hyvin”, sanoo tietointensiivisten tuotteiden ja palveluiden liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kalliokoski VTT:ltä.

5GTNF ja suomalainen 5G T&K-ekosysteemi ovat esillä myös 12. - 15.6. Oulussa kansainvälisessä EuCNC-konferenssissa. Lisätietoa konferenssista: http://www.eucnc.eu/

Lisätietoja:

5GTNF (http://5gtnf.fi/):
Jarno Pinola, VTT, puh. +358 40 356 9859, jarno.pinola@vtt.fi

5thGear-ohjelma (http://www.tekes.fi/5thgear):
Mika Klemettinen, Tekes, +358 50 557 7647, mika.klemettinen@tekes.fi

5thGear-5G-testiverkkoprojektit:

5GTN+ (
http://5gtn.fi):
Atso Hekkala, VTT, +358 40 751 5708, atso.hekkala@vtt.fi

CORNET (http://www.oulu.fi/cornet/):
Tuomo Hänninen, Oulun yliopisto, +358 50 575 8340, tuomo.hanninen@oulu.fi

WIVE (https://wive.turkuamk.fi/):
Jarkko Paavola, Turun ammattikorkeakoulu, +358 40 355 0335, jarkko.paavola@turkuamk.fi

TAKE-5 (http://take-5g.org):
Jose Costa-Requena, Aalto-yliopisto, +358 50 577 0142, jose.costa@aalto.fi 

Lisätietoja VTT:stä:

Milka Lahnalammi-Vesivalo
Viestintäpäällikkö
puh. 040 545 7828
milka.lahnalammi-vesivalo@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen.VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ja Periscope.

Avainsanat:

Tilaa