• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • Suomalaisyritykset kehittävät luotettavaa tapaa osoittaa hiilineutraalius sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyödyt

Suomalaisyritykset kehittävät luotettavaa tapaa osoittaa hiilineutraalius sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyödyt

Report this content

Lehdistötiedote 19.10.2021

Milloin yritys voi sanoa olevansa hiilineutraali? Millä keinoin hiilineutraalius saavutetaan? Miten tunnistetaan ja osoitetaan kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset? VTT, LUT-yliopisto, Business Finland sekä joukko yrityksiä ovat käynnistäneet kaksivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Carbon neutrality empowered by handprint -hanke edistää suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä kehittämällä kansainvälisen tason menettelytapoja, joiden avulla voidaan osoittaa luotettavasti ja uskottavasti 1) hiilineutraalius ja 2) kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset. 

Työhön osallistuu VTT:n, LUT-yliopiston ja Business Finlandin lisäksi joukko muita suomalaisia yrityksiä monipuolisilta toimialoilta: Neste, Fortum, Borealis, Konecranes, Hartwall, Martela, Urbaser, HyXo ja Höyrytys. VTT ja LUT-yliopisto kehittävät menettelytapoja tiiviissä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Menetelmiä kehitetään ja testataan yritysten tuotteiden ja ratkaisujen avulla.

”Yksiselitteinen, kansainvälisesti hyväksytty käsitys hiilineutraaliudesta sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjen osoittaminen luotettavasti antavat yrityksille edellytykset johdonmukaisen ympäristöstrategian rakentamiseen ja päästöjen systemaattiseen vähentämiseen liiketoimintaa edistävällä tavalla. Molemmat lähestymistavat tukevat muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista, yritysten erottautumista sekä uusien ratkaisujen nopeampaa kaupallistamista ja kansainvälistä vientiä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saija Vatanen VTT:ltä. 

Globaalisti kilpailluilla markkinoilla on erottauduttava saadakseen kilpailuetua

Liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävyys ovat keskiössä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja edelläkävijyys on pystyttävä osoittamaan luotettavasti. Yksittäisen toimijan hiilineutraaliuden määrittämiseksi ei ole kuitenkaan tähän mennessä ollut vakiintunutta menettelytapaa. Standardoidun ja tieteellisesti vahvistetun menettelyn puuttuessa hiilineutraaliutta on tavoiteltu hyvin erilaisilla lähestymistavoilla. 

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitaan ratkaisuja, joita suomalaiset yritykset T&K-toiminnallaan synnyttävät mm. cleantech- ja kiertotaloussektorilla. 

”LUT-yliopisto ja VTT ovat tehneet pioneerityötä ympäristöhyötyjä osoittavan kädenjälkimetodologian kehittämisessä. Tavoitteenamme on nyt laajentaa aiemmin kehitettyjä menetelmiä erilaisten kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjen tunnistamiseen ja viestintään. Kehitettäviä lähestymistapoja voidaan hyödyntää myös muiden kuin osallistuvien yritysten tarjoamien ratkaisujen kehittämiseen ja markkinointiin”, tutkijatohtori Kaisa Grönman LUT-yliopistosta toteaa. 

Ratkaisut kehitetään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti hyödynnettäviksi, mikä varmistetaan kansainvälisellä tieteellisellä ohjausryhmällä ja osallistumalla kiertotalouden ja hiilineutraaliuden ISO-standardointityöhön.
 

Lisätietoja:

Saija Vatanen, VTT, saija.vatanen@vtt.fi
Kaisa Grönman, LUT-yliopisto, kaisa.gronman@lut.fi

www.handprint.fi

Lisätietoa VTT:stä
Satu Holm-Jumppanen, viestintäpäällikkö
Puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@vtt.fi  

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Multimedia

Multimedia