Suomalaisyrityksille isot markkinat Venäjän asuinalueiden korjaamisessa

Venäjän ja entisten itäblokin maiden asuinalueiden energiatehokkaasta korjaamisesta löytyy VTT:n mukaan markkinapotentiaalia suomalaisille.

VTT tutki
liiketoimintanäkökulmia neuvostoaikaisten asuinalueiden energiatehokkaaseen korjaamiseen. Tulokset osoittavat, että koko asuinalueen korjaaminen on kannattavampaa kuin yksittäisten rakennusten korjaaminen. Energian tuotantotarve vähenee vain, jos samalla korjataan kokonaisvaltaisesti sekä asuinrakennukset että koko asuinalueet ja niiden energia-, vesi- ja jätehuoltoinfrastruktuuri.

Osittain esimerkkinä käytettiin Moskovaa, mutta samanlaisia asuinalueita löytyy laajalti ympäri entistä itäblokkia. Pelkästään Venäjän asuinkerrostaloista noin 60 % on suurten peruskorjausten tarpeessa.

VTT kehitti aiemmin vaihtoehtoisia energiakorjauskonsepteja ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja tarkastelee niitä nyt taloudellisesta näkökulmasta. Tulosten mukaan 20 vuoden tarkastelujaksolla useimmilla energian hinnan ja korkokannan vaihtoehdoilla on rakennustasolla kannattavampaa korjata perusvaihtoehtoa paremmin. Aluetasolla kaikkein edistyksellisin ratkaisu osoittautui kannattavimmaksi jo matalalla energianhinnan kasvulla ja maltillisilla korkokannoilla.

Rakennustasolla korjausvaihtoehtojen hinnat asuinneliötä kohden vaihtelivat 125 €/m2 ja 200 €/m2 välillä riippuen valitusta korjauspaketista. Kaikki rakennustason korjauspaketit sisälsivät ulkoseinien, ikkunoiden, ovien, yläpohjan, kellarin, ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän, vesi- ja jätevesijärjestelmien, sähkölaitteiden ja -järjestelmien, kaasuverkoston, mittaroinnin ja yleisten tilojen parantamisen, mutta valitut tuotteet ja järjestelmät vaihtelivat eri paketeissa.

Moskovalaisen esimerkkialueen kaikkien asuinrakennusten ja alueen koko energia- ja vesi-infrastruktuurin korjausvaihtoehtojen kustannuksia tarkasteltiin asuinaluetasolla. Mukana olivat kaukolämpöputket, lämmönjakokeskukset, vesi- ja jätevesiputket, sähkö- ja kantaverkot sekä muuntamot. Myös katulamput sisältyivät kaikkiin muihin paketteihin paitsi perusvaihtoehtoon.

Edistyksellisimpiin vaihtoehtoihin sisällytettiin myös lämmöntuotantoa uusiutuvilla vaihtoehdoilla, jolloin kaukolämpöratkaisut jätettiin pois laskelmista. Aluetasolla kustannukset asukasta kohden olivat peruspaketille 3 360 €, parannellulle paketille 4 090 € ja kehittyneelle paketille 5 200 €. Edistyksellisimpien vaihtoehtojen kustannukset asukasta kohden olivat yli 6 090 €.

Edellisessä tutkimuksessa tehtyjen laskelmien mukaan rakennusten lämmitysenergian kulutusta voitaisiin vähentää jopa lähes 70 prosenttia. Merkittäviä energiansäästöjä saataisiin aikaan jo pienilläkin korjaustoimenpiteillä.

Tutkimuksen rahoitti Suomen ulkoasiainministeriö.

Uusi raportti verkossa:
Business aspects of energy-efficient renovations of Soviet-era residential districts. A case study from Moscow: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T154.pdf

Aiempi raportti verkossa:
Energy-efficient renovation of Moscow apartment buildings and residential districts:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T82.pdf

Lisätietoja:

VTT
Erikoistutkija, DI Satu Paiho
Puh. 050 331 5160
satu.paiho@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Tilaa