• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa pureudutaan sähköisen liikkuvuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen

Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa pureudutaan sähköisen liikkuvuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen

Report this content

Lehdistötiedote 13.1.2022

Nelivuotisessa GoverMat -hankkeessa ovat mukana VTT, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hankkeessa perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa, erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa, käytettävien kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen.

Valtioneuvoston tavoitteen mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Myös liikenteen sähköistymiselle on asetettu kansallisella tasolla kunnianhimoisia tavoitteita. 

”Päästäksemme kestävälle yhteiskunnalle asetettuihin tavoitteisiin on tärkeää luoda kokonaiskuva politiikkatoimista, markkinoista, materiaalivirroista, raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä teknologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat kriittisten raaka-aineiden käyttöön ja kiertoihin”, sanoo projektin koordinaattorina toimiva VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen- Saarivirta.

Sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa käytettävien raaka-aineiden kriittisyys voi johtua monesta syystä: niiden varannot saattavat olla maailmanlaajuisesti niukat tai keskittyä maantieteellisesti haasteellisille alueille, metallien tarpeen ennustetaan kasvavan eksponentiaalisesti uusien sovellusten myötä tai niiden kierrättäminen ei nykyisellään ole taloudellisesti kannattavaa. Kiertotalous nähdään ratkaisuna vähentää materiaalien saatavuusriskiä, mutta kiertotalouteen siirtymiseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia haasteita sen moniulotteisuuden vuoksi. Tällä hetkellä monet raaka-ainekiertojen sulkemiseen tarvittavat tiedot ovat hajallaan. Lisäksi alan toimijakenttä on hyvin laaja ja monimuotoinen, joten on tärkeää tuoda eri tahoja, tieteenaloja ja näkökulmia yhteen kokonaiskuvan luomiseksi.

GoverMat-hankkeessa luodaan kiertotalouteen siirtymiseen tarvittavaa holistista ymmärrystä monitieteisellä lähestymistavalla, jossa yhdistyy ympäristöpolitiikka, innovaatiotutkimus, kaupunkitutkimus sekä materiaalitiede monine eri tutkimushaaroineen. Hanke tarjoaa uutta tietoa sähköisen liikkuvuuden raaka-aineiden virtoihin vaikuttavista säädöksistä ja päätöksistä, markkinoista, materiaalivirtojen ominaisuuksista ja tulevasta kehityksestä sekä kiertotalouden mukaisista prosessikonsepteista, joilla tavoitellaan nykyistä tehokkaampaa metallien talteenottoa tai kriittisten metallien korvaamista. 

Hanke edistää kiertotaloutta erityisesti kaupunkitasolla avaamalla uusia näkökulmia sidosryhmiin ja niiden rooleihin sekä luomalla kokonaisvaltaista ymmärrystä kriittisten raaka-aineiden virroista eri sovelluksissa sekä paikallisesti että koko Suomen tasolla. Kaupunkiseuduista Kokkola ja Pori-Harjavalta teollisuuspuistoineen toimivat vertailukohtana hankkeen kaupunkitason tarkasteluissa. Ne ovat tehneet kiertotalouden edistämiseksi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa ja tätä kautta valikoituneet mukaan hankkeeseen kiinnostavina esimerkkitapauksina.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.7 M€, josta Suomen Akatemian rahoitusosuus on 1.2 M€.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta (projektin koordinaattori), VTT, 
elina.huttunen-saarivirta@vtt.fi, +358 40 145 3199
Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto, rauno.sairinen@uef.fi, +358 50 442 3146
Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto, ari.jokilaakso@aalto.fi, +358 50 313 8885
Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto, ulla.lassi@oulu.fi, +358 40 029 4090

Lisätietoa VTT:stä
Satu Holm-Jumppanen, viestintäpäällikkö, 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@vtt.fi 

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit