• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • Suomessa kehitetään muovijätteelle teollisesti toimiva kemiallinen kierrätyskonsepti teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä

Suomessa kehitetään muovijätteelle teollisesti toimiva kemiallinen kierrätyskonsepti teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä

Report this content

Muovijätteen kierrätysaste on nykyään liian alhaisella tasolla. Pelkkä mekaaninen kierrätys ei riitä täyttämään EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisia muovien kierrätystavoitteita. Tarvitaan teollisesti toteutettavissa olevia kemiallisia kierrätysprosesseja, jotka pystyvät hyödyntämään sekalaista muovijätettä ja siten ohjaamaan muovit pois jätteenpoltosta ja ympäristöstä aiheuttamasta hiilidioksidipäästöjä ja roskaantumista. UrbanMill-yhteisprojektissa kehitetään teknologioita, joiden avulla vaikeasti kierrätettävää sekalaista muovijätettä voidaan hyödyntää kemiallisen kierrätyksen raaka-aineena nykyisiä uusiomuoveja täydentävien korkealaatuisten muovimateriaalien valmistuksessa.

Vaikka muovien käytöllä materiaalina on monia etuja kestävän kehityksen kannalta, niiden aiheuttama roskaaminen ja polton hiilidioksidipäästöt aiheuttavat valtavia ympäristöhaasteita. Molempia vaikutuksia voidaan vähentää, jos muovijäte kerätään asianmukaisesti ja kierrätetään tehokkaasti. Nykyään Suomessa pakkausmuovien kierrätysaste on noin 30 %, kun uusi jätelaki asettaa tavoitteeksi 55 % vuoteen 2030 mennessä.

Muoveja voidaan kierrättää mekaanisesti ja kemiallisesti, ja molempia tarvitaan kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Sekalaisen muovijätteen mekaaninen kierrätys johtaa usein uusiomuovituotteisiin, joiden ominaisuudet ovat alkuperäistä huonompia, jolloin kierrätysmuovia ei voida käyttää monissa vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikepakkauksissa. Kemiallisessa kierrätyksessä muovit hajotetaan lähtöaineiksi, joista valmistetaan uutta vastaavia korkealaatuisia muoveja. Kemialliseen kierrätykseen käytetty muovijäte voi olla myös laadultaan sekalaisempaa kuin mekaanisen kierrätyksen raaka-aine.

”Pyrolyysiin perustuva kemikaalien kierrätys on teollisen jättiharppauksen partaalla, kun uusista investoinneista demonstraatio- ja tuotantoyksiköihin tiedotetaan jatkuvasti. Monet näistä uusista yksiköistä käyttävät kuitenkin raaka-aineenaan suhteellisen puhtaita muovijätefraktiota, jolloin suuri osa muovijätteestä edelleen poltetaan. UrbanMill-hankkeen tavoitteena on kehittää kierrätysteknologioita vaikeasti kierrätettävälle sekalaiselle muovijätteelle”, sanoo VTT:n työelämäprofessori Mika Härkönen.

Kaksivuotinen kolmen miljoonan euron tutkimusprojekti on Business Finlandin rahoittama. VTT koordinoi hanketta yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Hanke kattaa keskeisiä muovin kierrätyksen arvoketjun teollisuudenaloja ja luo vahvoja verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia konsortiokumppanien välille. UrbanMill on keskittynyt luomaan uusia konsepteja yhdistämällä räätälöityjä esi- ja jälkikäsittelytekniikoita pyrolyysiin. Hanke liittyy läheisesti Borealis SPIRIT- ja Valmet Beyond Circularity "Veturi" -ekosysteemeihin. Muut osallistuvat yritykset ovat Corex Finland, Wipak, Kaipola Recycling, Keskinen Recycling, Lamor, PR Pulping, Resiclo, Salpakierto, Sulapac ja Suomen Uusiomuovi.

”UrbanMill-projektissa kehitetään kestävää teollista kierrätyskonseptia muovijätteelle, jota ei voida kierrättää mekaanisesti. Se tukee Borealis SPIRIT -ohjelman tavoitteita lisäämällä muovin kierrätysastetta, tarjoamalla kierrätettyä raaka-ainetta muovin tuotantoon ja pyrkimällä korkealaatuiseen kierrätysmuoviin. Yhteistyömahdollisuudet konsortion sisällä näyttävät erittäin lupaavilta”, sanoo Jaakko Tuomainen, Borealis SPIRIT -ohjelman muovien kiertotalouden päällikkö.

“Tarvitsemme uusia teknologisia ratkaisuja, jotta voimme saavuttaa EU:n muovinkierrätystavoitteet ja ratkaista suuren muovinkierrätysongelman. UrbanMill-projekti tähtää uusien prosessien kehittämiseen, jotka mahdollistavat muovin kierrätyksen esikäsittelyn, pyrolyysin ja jälkikäsittelyn avulla. Nämä uudet ratkaisut tarvitaan teollisuudessa, jotta voimme mennä eteenpäin kohti muovin kiertotaloutta”, toteaa Antti Raiko, Valmet Beyond Circularity -ohjelman muovien kemiallisen kierrätyksen projektipäällikkö. 
 

Lisätietoja:
Anja Oasmaa, Senior Principal Scientist, VTT, anja.oasmaa@vtt.fi, puh. 040 593 2834
Mika Härkönen, Professor of Practice, VTT, mika.harkonen@vtt.fi, puh. 040 083 9577

Lisätietoa VTT:stä
Satu Holm-Jumppanen, viestintäpäällikkö, 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@vtt.fi 

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fiTwitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Liitteet & linkit