• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • TÄSMENNYS VTT:N TIEDOTTEESEEN 1.11.2018: Biohiili ei ole yksin ratkaisu ilmastovaikutuksiin, mutta voi toimia hiilivarastona

TÄSMENNYS VTT:N TIEDOTTEESEEN 1.11.2018: Biohiili ei ole yksin ratkaisu ilmastovaikutuksiin, mutta voi toimia hiilivarastona

Report this content

Väärinkäsitysten välttämiseksi täsmennämme 1.11.2018 julkaisemaamme Biohiilestä ratkaisu lisähakkuiden ilmastovaikutuksiin -lehdistötiedotetta.

Käytimme tiedotteessa biohiilen yhteydessä termiä hiilinielu hiilivaraston sijasta. Biohiili voi toimia hiilivarastona, jos sitä ei polteta. Jos se poltetaan ja käytetään fossiilisen polttoaineen korvaajana, voidaan saavuttaa päästövähennyksiä, mikäli biohiilen käytön koko elinkaaren aikaiset päästöt jäävät alhaisemmiksi kuin fossiilisen polttoaineen käytön päästöt.

Tiedotteessa esitetty biohiilen käyttöön liittyvä hiilinielulaskelma perustuu laskentatapaan, josta ei ole yhteistä näkemystä, jolloin lisähakkuiden vaikutus hiilinielun suuruuteen oli arvioitu todellista pienemmäksi. Käytettyä laskelmaa ei tule hyödyntää.

Täsmennyksenä terminologiasta:

Metsien hiilinielu
Metsien hiilinielu määritellään niiden kasvun ja metsästä korjatun sekä lahonneen biomassan erotuksena.

Metsät hiilivarastona
Metsät (puusto ja maaperä) toimivat hiilivarastona. Kun hiilen määrä lisääntyy varastossa, eli puuston kasvu on suurempi kuin lahoaminen ja hakkuut, metsä toimii hiilinieluna. 

Biohiili
Biohiili on biomassasta termisellä prosessilla tuotettua hiiltä. Sitä voidaan käyttää kasvun edistäjänä maaperässä, maataloudessa ja viheralueilla ja sille voidaan kehittää uusia käyttökohteita esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Biohiilellä voidaan korvata fossiilista hiiltä teollisuuden prosesseissa: metalliteollisuudessa esimerkiksi erityisesti hiiliteräksen valmistuksessa. Maahan haudattuna biohiilellä voidaan kasvattaa maaperän hiilivarastoa.

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Jussi Manninen, liiketoiminta-alueen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
puh. 0
40 5355947, jussi.manninen@vtt.fi 
 

Lisätietoja VTT:stä:

Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö
Puh. 050 3007980,  leena.rantasalo@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioista. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Asiakkaamme ja samalla koko yhteiskunta saavat parhaan hyödyn VTT:stä, kun ratkaisemme maailmanluokan osaamista vaativia haasteita yhdessä ja muutamme ne liiketoimintamahdollisuuksiksi. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Tilaa