Tekla Tammelin VTT:n biomateriaalirakenteiden tutkimusprofessoriksi

Tekniikan tohtori Tekla Tammelin on nimitetty VTT:n biomateriaalirakenteiden (Biomaterials Engineering and Design) tutkimusprofessoriksi 1.12.2018 alkaen.

Tekla Tammelin on työskennellyt VTT:n johtavana tutkijana vastuualueenaan lignoselluloosaan ja nanoselluloosaan perustuvat tulevaisuuden materiaaliratkaisut. Hänen luotsaamissaan tutkimuksissa on kehitetty muun muassa biomateriaalirakenteita selektiiviksiksi membraaneiksi vedenpuhdistussovelluksiin, painetun elektroniikan alustoiksi, optisiksi rakenteiksi ja elävien solujen toimintaa tukeviksi matriisirakenteiksi.

Tehtävässään Tammelin edistää VTT:n biomateriaalitutkimusta, jossa hyödynnetään erityisesti selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin luontaisia ominaisuuksia ja soluseinän toiminnallisuutta. Tutkimustyössä kehitetään biomateriaaliratkaisuja sovelluksiin, joissa tänä päivänä lignoselluloosapohjaisten rakenteiden käyttö saattaa kuulostaa jopa futuristiselta. Lisäksi Tammelin toimii VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteisen biotalouden FinnCERES-lippulaivaohjelman vetäjänä professori Orlando Rojas’n kanssa.

”Tavoitteeni on olla yksi niistä, jotka suuntaavat tutkimusta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Uusi tehtäväni antaa tähän entistä vahvemman mandaatin ja samalla myös mahdollisuuden uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta. Lignoselluloosapohjaisten materiaalien osalta on alkamassa mielenkiintoinen, kestävämpään maailmaan johtava kehitysvaihe”, toteaa Tekla Tammelin uudesta tehtävästään.

Biomateriaalit ovat yksi biotalouden tärkeimpiä sovellusalueita. Ne voivat korvata fossiiliperäisiä materiaaleja ja vaikuttaa positiivisella tavalla ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tulevaisuudessa biomateriaalit saavat vaikutteita luonnon monimuotoisuudesta. Se edellyttää, että ymmärrämme entistä paremmin, miten materiaalien rakenne ja toiminnallisuus kytkeytyvät toisiinsa. Myös mallituksen rooli kasvaa suunniteltaessa uudenlaisia biomateriaaliarkkitehtuureja ja valmistusprosesseja.

”Korkean lisäarvon biomateriaalituotteiden kehittäminen on tärkeää Suomen metsäperäisten arvoketjujen uusiutumiselle ja liiketoiminnalle tulevina vuosikymmeninä. Uusi tutkimusprofessuuri täydentää merkittävästi VTT:n biomateriaalitutkimusta kohdentumalla erityisesti lignoselluloosapohjaisten rakennekomponenttien ja rakenteiden syvälliseen vuorovaikutusilmiöiden tutkimukseen, toiminnallisuuteen ja sovelluspotentiaaliin”, sanoo tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä VTT:ltä.

 

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusprofessori Tekla Tammelin
tekla.tammelin@vtt.fi, puh. 0400 562814

Lisätietoja VTT:stä:

Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioista. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Asiakkaamme ja samalla koko yhteiskunta saavat parhaan hyödyn VTT:stä, kun ratkaisemme maailmanluokan osaamista vaativia haasteita yhdessä ja muutamme ne liiketoimintamahdollisuuksiksi. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa

Multimedia

Multimedia