Teollisuuden CO2-päästöistä ilmastoystävällisiä muoveja

Report this content

Lehdistötiedote 14.12.2022

Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. CO2-päästöjen hyötykäyttö on tässä tärkeä keino. VTT:n johtamassa tutkimusprojektissa selvitetään metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa. Samalla kehitetään prosessikonseptia, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kaupallisen hyödyntämisen myös muilla teollisuuden aloilla.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöistä voidaan tulevaisuudessa sitoa hiiltä muovi- ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Tämä luo mahdollisuuksia uusien ilmastoystävällisten muovien ja muiden polymeerituotteiden kehittämiselle. 

VTT:llä on tutkittu pitkään hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön mahdollisuuksia eri sektoreilla. Elokuussa käynnistynyt Forest CUMP -projekti jatkaa tätä työtä. Se keskittyy metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidipäästöihin ja niiden hyötykäyttöön. Lopputuotteena tavoitellaan polyolefiinejä eli polyeteeniä ja polypropeenia, jotka ovat läsnä suomalaisten arjessa monissa päivittäistuotteissa ja -pakkauksissa. Tänä päivänä nämä materiaalit valmistetaan lähes kokonaan fossiilisista raaka-aineista.

Testilaitos teolliseen ympäristöön vuonna 2024

Forest CUMP -projektissa pyritään kehittämään hiilidioksidin hyötykäyttöä varten prosessikonsepti, joka mahdollistaisi teknologian skaalaamisen teolliseen tuotantoon saakka. Välitavoitteena prosessin kaupallistamisessa on pieni testilaitos, joka rakennetaan valittuun teolliseen ympäristöön vuoden 2024 aikana.

”Voimme hyödyntää testilaitoksen tuloksia teollisen kokoluokan laitoksen kehittämisessä ja suunnittelussa. Teknologiakehityksen lisäksi tutkimme erilaisten CO2-lähteiden käyttökelpoisuutta sekä CO2:n talteenotto- ja puhdistusmenetelmiä. Selvitämme myös logistisia näkökulmia lähtöaineiden eli hiilidioksidin ja vedyn sekä välituotteiden eli hiilivetyjen kuljetukseen ja varastointiin liittyen”, kertoo VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Ratkaisuja kehitetään yhdessä yrityskumppanien kanssa

Forest CUMP -projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa osana Business Finlandin kestävää kehitystä tukevaa Veturi-ekosysteemiä. Yksi veturiyrityksistä on Borealis. Forest CUMP on osa Borealiksen SPIRIT-ohjelmaa, joka tähtää muoviteollisuuden vihreään siirtymään.

”Tämä on merkittävä kehitysprojekti tukemaan visiotamme, jossa teollisuuden hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi kestäviä muoviputkia, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi ajaksi”, korostaa Antti Ilves Borealikselta.

Edellisen projektin fokuksessa rakennusteollisuuden polyuretaanituotteet

Forest CUMP -projekti on jatkumoa aikaisemmalle BECCU-projektille, jossa hiilidioksidia pyrittiin hyödyntämään polyuretaanituotteiden, kuten rakennuseristeiden ja teollisuusliimojen, raaka-aineiden tuotannossa. Projektissa kehitettiin teknologioita ja prosessikonsepti koko jalostusketjulle biomassan energiakäytöstä ja hiilidioksidin talteenotosta kemikaalien valmistukseen asti. Forest CUMP -projektissa jatkokehitetään BECCU:ssa kehitettyä tuotantoteknologiaa, jota hyödynnetään molemmissa konsepteissa hiilivetytuotteiden valmistamiseen.

Business Finlandin rahoittama Forest CUMP -projekti on osa Business Finland Veturi -ekosysteemiä, jossa kehitetään yhdessä merkittävimpien suomalaisten yritysten kanssa erilaisia ratkaisuja kohti kestävää kehitystä ja kansallista hiilineutraalisuutta. Projekti käynnistyi elokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Projektissa ovat mukana veturiyritykset Borealis, Neste ja ABB, sekä Metsä Spring Oy, Kemira, Vantaan Energia, Stora Enso, Kleener Power Solutions, Carbon ReUse Finland, Fortum ja Essity. VTT:n lisäksi tutkimuspartnerina on LUT-yliopisto.

BECCU-projekti käynnistyi 1.1.2020 ja päättyi 2022 syksyllä. Projektia rahoitti Business Finland. Lisätiedot: beccu.fi
  

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Juha Lehtonen, juha.lehtonen@vtt.fi 
Tutkija Niko Heikkinen, niko.heikkinen@vtt.fi

Lisätietoa VTT:stä
Satu Holm-Jumppanen, viestintäpäällikkö, 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Multimedia

Multimedia