Tulevaisuuden aikakauslehdessä korostuvat vuorovaikutus ja kokemuksellisuus

Medialiiketoiminnan suunnaksi palveluliikentoiminta

Internetillä on erittäin suuri merkitys kuluttajien mediankäytön tottumuksiin. Verkkomedian määrän kasvaessa koko ajan myös aikakauslehtien markkinatilanne muuttuu. Bisnes pitää hahmottaa uusiksi, jos haluaa menestyä. VTT:n tuoreessa selvityksessä kuluttajan kokema arvo ja kokemuksellisuus korostuvat tulevaisuuden aikakauslehden palvelukehityksen lähtökohtana ja edellytyksenä.

Median digitalisoitumisen myötä yleisöt ovat pirstaloituneet ja sosiaalinen media on noussut perinteisten kanavien rinnalle tiedon suodattajana. Älypuhelimien ja tablettien yleistyessä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen suosio kasvaa entisestään.

Lukijoiden sitouttaminen vaatii aitoa vuorovaikutusta

Tulevaisuuden aikakauslehti on painetussa, sähköisessä ja mobiilissa mediassa näkyvä brändi ja tiivis yhteisö, joka syntyy mediabrändin ympärille. Oleellista on, että aikakauslehtipalvelu on kuluttajan käytettävissä useiden kanavien kautta - niin painettuna kuin digitaalisena - sisältäen myös lukijayhteisöt, joiden kautta palvelun käyttäjät voivat osallistua sisällön tuottamiseen. Kustantaja toimii yhteisön koordinaattorina.

Lukijoiden keskeinen rooli palvelun asiakkaina korostuu. Lukijan tulee kokea, että hänen mielipiteillään on merkitystä ja hän pystyy vaikuttamaan. Tämä edellyttää aitoa vuorovaikutusta, joka on rehellistä ja avointa. Se on asiakkaiden lojaliteetin perusta. Kysymyksiin pitää vastata ripeästi ja osoittaa, että media/yritys arvostaa asiakkaitaan.

Kuluttajalle uusi palvelumalli tarjoaa entistäkin paremmat mahdollisuudet valita itselleen sopivaa sisältöä siinä muodossa kuin se kulloinkin parhaiten sopii. Kun eri kuluttajasegmenttien tarpeet ja kokemuksellisuus on mahdollisimman hyvin huomioitu, kuluttajilla on tärkeä rooli aikakauslehtipalvelussa ja palvelu tuntuu räätälöidyltä.

Vanhat bisnesmallit ja yleisön mittaamismenetelmät eivät riitä

Liiketoiminnan riskit digitaalisessa ympäristössä ovat suuret. Mainostajat reagoivat sekä taloudellisen tilanteen muuttumiseen että kasvavaan online-median määrään.
Suunnatessaan kohti palvelubisnestä medialiiketoiminta vaatii ajatustavan muutoksen – suunnaksi on otettava palveluliiketoiminta.

Mediabisneksen murros on johtanut siihen, että vanhat bisnesmallit ja yleisön mittaamismenetelmät eivät enää riitä. Netin kautta on mahdollista saada tietoa hyvin erilaisten kanavien kautta. Tämä asettaa suuria haasteita kustantajille ja sitä kautta myös arvoketjuille.

Tulevaisuuden aikakauslehden täytyy ottaa huomioon entistäkin tarkemmin erilaiset kuluttajaryhmät, niiden tarpeet, miten ne eri mediamuodot kokevat, mistä eri mediamuotojen arvo niille muodostuu ja kuinka tästä tulevaisuudessa tehdään bisnestä. Keskeistä on ymmärtää kuluttajien tarpeita ja rakentaa vahvoja brändejä, jotka vastaavat näihin tarpeisiin eri kanavissa. Kysymys on hyödyn tuottamisesta ja sen rahastamisesta.

Paperintoimittajasta kustantajan kumppaniksi

Digitalisoituminen ja painotuotteiden
vähentynyt käyttö ovat kasvattaneet myös metsäteollisuuden muutospaineita.

Paperinvalmistajan uusi rooli ei VTT:n mukaan enää ole pelkästään tuottaa raaka-ainetta painotuotteen arvoverkolle, vaan myös konsultinomainen toiminta tiedon ja tuen tarjoamiseksi asiakkaiden prosesseihin. Paperinvalmistajan kannattaakin pyrkiä laajentamaan rooliaan julkaisuprosessin tehostamisesta kohti aikakauslehtibisneksen tehostamista.

Painotuotteilla on kuluttajien keskuudessa edelleen oma roolinsa, mutta se, mitä kokemuksellisuutta tuotteisiin liittyy, ei ole ihan yksinkertaista. Tässä paperinvalmistaja voi hyvin olla kustantajan tukena. Kustantaja-asiakkaan bisneksen ja tarpeiden ymmärtäminen on etu. Avoin keskustelu asiakkaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet, jotka voivat johtaa kumppanuuteen.

Paperinvalmistajan on hyvä tuntea myös painotuotteen arvoverkon toimijat ja muita aikakauslehtipalvelussa toimivia verkostoja sekä erityisesti palvelun loppukäyttäjiä eli lukijoita.

VTT etsi tulevaisuuden aikakauslehteä koskevassa Fumaga-projektissa uusia palvelumalleja neljän case-tutkimuksen kautta. Näitä olivat hybridimediasovellukset, uuden nimikkeen lanseeraus, brändikokemus ja palvelukonseptien luominen asiakkaan prosesseihin.

Hankkeessa on ollut mukana myös Aalto-yliopisto. Tutkimuksen rahoittivat Tekes, Viestinnän Tutkimussäätiö, Sappi ja UPM.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Mediamateriaali verkossa: http://www.vtt.fi/news/2013/14052013_tulevaisuuden_aikauslehti.jsp

Lisätietoja:

VTT
Johtava tutkija Anu Seisto
Puh. 040 547 1609
anu.seisto@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Tilaa