Uusi hoitotilojen suunnittelumalli tulevaisuuden sairaalaan

EVICURES-hankkeessa kehitettiin Seinäjoen keskussairaalassa tulevaisuuden tehohoito- ja tehovalvontaosaston suunnittelumalli. Suunnittelussa hyödynnettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusta näyttöön perustuvasta suunnittelusta ja käyttäjälähtöisyyttä. Hanke konkretisoituu, kun sairaalaan rakennetaan Suomen ensimmäiset mallin mukaiset yhden hengen tehohoidon, tehovalvonnan ja sydäntutkimusyksikön tilat, jotka otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa.

Teho- ja tehovalvontahoidon tarve lisääntyy, ja sairaaloita joudutaan kehittämään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. ”Kansainvälinen trendi on, että erityisesti valvontahoidon tarve kasvaa. Potilaita hoidetaan yhä vaativammin keinoin, ja ikääntyneiden osuus kasvaa”, kertoo EVICURES-hankkeen projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin teho-osaston ylilääkäri Kari Saarinen.

EVICURES-projektissa kehitettiin Seinäjoen keskussairaalan tehohoito- ja tehovalvontatilojen tarpeista uusi suunnittelumalli perustuen EBD-suunnitteluun (evidence based design), joka perustuu näyttöön, tutkimustuloksiin tai vahvaan käytännön kokemukseen. Tavoitteena oli myös parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä henkilökunnan ja potilaiden tyytyväisyyttä.

Suomessa ei ole teho-osastoa, jossa on yhden hengen huoneita. Seinäjoen keskussairaalan uuteen tehohoito- ja valvontayksikköön tulee 24 yhden hengen potilashuonetta. ”Toiminta on kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa, kun potilaat, laitteet ja hoitohenkilökunta keskitetään yhteen paikkaan. Odotamme ratkaisulla olevan myös huomattavia vaikutuksia potilaan paranemiseen”, painottaa Saarinen.

Kehitystyön lähtökohtana hoitohenkilöstön kokemukset ja näkemykset

Suunnittelutyöhön osallistuivat sairaalahenkilöstö, johto, potilaat ja omaiset, sairaanhoitopiiri sekä yhteistyökumppanit. ”VTT tuotti teknisen tutkimustiedon, johon yhdistettiin lääketiede, käytännöt ja tulevaisuuden näkemykset sairaalan puolelta. Tämä mahdollisti kehityksen teoriasta käytäntöön”, toteaa Saarinen.

Hankkeen alkaessa vuonna 2014 kartoitettiin laajasti muun muassa arkkitehtuuria, sisäolosuhteita, kestävyyttä, toimivuutta, turvallisuutta, esteettömyyttä ja käytettävyyttä henkilökunnalle ja potilaille tehdyssä kyselyssä.

”Kaikessa tärkeänä perustana oli käyttäjälähtöisyys. Näin helpotamme yhdessä tulevaa, isoa muutosta, kun hoitohenkilöstö siirtyy monen henkilön tilasta työskentelemään yksin yhden hengen huoneisiin”, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suunnittelukoordinaattori Tiina Yli-Karhu.

VTT selvitti kyselyillä ja mittauksilla henkilöstön ja potilaiden yksilöllistä lämpöviihtyvyyttä Human Thermal Model -työkalulla. Tuloksena saatiin uudet lämpötilojen raja-arvot. Näitä hyödynnettiin LVI-suunnittelussa, ja lämpöolosuhteet säädettiin optimaaliselle tasolle työviihtyvyyden ja potilaiden kannalta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu mallinsi arkkitehdin piirustuksen mukaisesti tietokoneavusteisesti uusia tiloja vastaavan virtuaalitilan, jota VTT hyödynsi käyttäjälähtöisyyden parantamisessa. VTT kehitti 3D-mallista tietokoneella ja tabletilla toimivan Unity3D-pelin, jonka avulla henkilöstö voi liikkua teho-osaston tiloissa virtuaalisesti ja kokea todellisia vuorovaikutteisia hoitotilanteita ennalta uusissa työtiloissa. Tämä auttoi suunnittelemaan oikeanlaisia tiloja, jotka tukevat todellisia työtapoja ja työtyytyväisyyttä, lisäksi uudet työtilat tulivat tutuiksi jo suunnitteluvaiheessa.

EVICURES-hanke alkoi lokakuussa 2014 ja päättyi huhtikuussa 2016, ja sitä rahoittivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tekes, Saint-Gobain rakennustuotteet Oy/Ecophon, Granlund Pohjanmaa Oy ja arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy. Hankkeeseen osallistuivat VTT, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Granlund Pohjanmaa Oy, Saint-Gobain rakennustuotteet Oy, arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Laurea, Väinö Korpinen Oy, Firstbeat, Tampereen yliopisto, Kainuun sote, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ruotsista Chalmers University of Technology.

Hankkeen loppujulkaisu sähköisenä:
A user-oriented, evidence-based design project of the first Finnish single room ICU - Results of EVICURES project
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T252.pdf

EVICURES-hankkeen verkkosivut: http://www.epshp.fi/evicures

Lisätietoja: VTT:n kehittämä Human Thermal Model –työkalusta
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/toimistojen-lämpötilat-sopiviksi-vtt-n-ratkaisulla-2

Youtube-video: Tulevan tehohoidon, tehovalvonnan ja sydäntutkimuksen yksikön 3D -kävelymalli, arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy
https://www.youtube.com/watch?v=TC-wrfP6TQY

Lisätietoja EVICURES-hankkeesta:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kari Saarinen, ylilääkäri, projektipäällikkö
kari.saarinen@epshp.fi, 0400 369 468

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tiina Yli-Karhu, suunnittelukoordinaattori
tiina.yli-karhu@epshp.fi, 044 415 5200

VTT Oy
Esa Nykänen, erikoistutkija
esa.nykanen@vtt.fi, 040 505 0587

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Tilaa