• news.cision.com/
  • VTT Info/
  • Uusi kansainvälinen BuildERS-projekti kasvattaa eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyttä ja sosiaalista pääomaa

Uusi kansainvälinen BuildERS-projekti kasvattaa eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyttä ja sosiaalista pääomaa

Report this content

BuildERS on vastikään EU:lta rahoituksen saanut H2020-projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntien kriisinkestävyyttä luonnononnettomuuksien ja ihmisten aiheuttamien vaaratilanteiden varalta. 

”Kun autamme heikkoja, meistä kaikista tulee vahvoja.” 

Ympäristökatastrofit koskettavat maailmanlaajuisesti yhä useampia. Myös muut tekijät, kuten kaupungistuminen, puutteelliset hallintojärjestelmät onnettomuustilanteissa sekä terrorismin ja kyberturvallisuuden uhat, altistavat ihmisiä yhä vakavammin erilaisille häiriöille. VTT koordinoi EU:n rahoittamaa kansainvälistä hanketta, joka tunnistaa, arvioi ja kehittää työkaluja ja prosesseja vahvistamaan yhteisöjen kriisinkestävyyttä.

Hankkeessa luodaan ratkaisuja, joilla paikallisyhteisöt voivat parantaa luotettavaa tiedonjakoa kansalaisten ja viranomaisten välillä hyödyntäen sosiaalista mediaa ja tietotekniikkaa turvallisella tavalla. Projekti etsii, arvioi ja kokeilee teknologioita, joita voidaan käyttää kriisinkestävyyden vahvistamiseen. Hankkeessa esitetään myös ehdotuksia poliittisiksi linjauksiksi ja toimiksi, joilla voidaan parantaa kriisinkestävyyttä ja rakentaa sosiaalista pääomaa.

Hankkeen projektipäällikkö Riitta Molarius VTT:ltä toteaa, että jokainen meistä voi kuulua haavoittuvaan ryhmään tilanteessa, jossa oma osaaminen ja ymmärrys ei riitä, kuten maanjäristyksessä tai kovassa lumimyrskyssä. ”Tällaista tilannetta varten tulee kehittää esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, joiden avulla viranomaiset ja kansalaiset voivat pitää yhteyttä kriisissä ja ihmiset voivat saada ohjeita pärjätäkseen kyseisissä olosuhteissa”, Molarius sanoo.

BuildERS-hankkeeseen kuuluu 17 organisaatiota - yliopistoja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä, viranomaisia ja yrityksiä - Euroopasta, Yhdysvalloista ja Indonesiasta.

Kriisinkestävyys on varautumista ja reagointia

Tutkimuksen mukaan 1994 – 2013 välisenä aikana kriisit ja katastrofit koskettivat vuosittain noin 218 miljoonaa henkilöä, ja niiden seurauksena vuosittain menehtyi 68 000 ihmistä[1].

Kansainvälisen Pelastusarmeijan majuri Mike Stannet nostaa esiin kaikkein heikommassa asemassa olevien pärjäämisen katastrofeissa: ”Työskentelemme haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa joka päivä. Heillä on vaikeuksia selvitä jopa päivittäisestä elämästä, ja jos siihen tulee päälle ylimääräinen kriisitilanne, heillä ei ole olemassa yhtä hyviä selviytymiskeinoja kuin valtaväestöllä. Nämä ihmiset todella tarvitsevat yhteiskunnan tukea toipuakseen katastrofista, ja tähän rakennamme valmiuksia BuildERS-hankkeessa.”

Kriisinkestävyyttä tavoiteltaessa eivät riitä pelkät tekniset ja hallinnolliset ratkaisut. Lähtökohtana tulee olla ihmisten omatoimisen varautumisen ja paikallisyhteisöjen voimavarojen tukeminen. Erilaisten ryhmien haavoittuvuuksien ymmärtäminen on kriisinkestävyyden kulmakiviä.

Paino yhteiskehittelyllä ja osallisuudella

Uusia toimintatapoja ja innovaatioita kehitetään ja testataan tiiviissä yhteistyössä kansalaisten, viranomaisen, järjestöjen ja teknologian kehittäjien kanssa. Projekti on vuorovaikutteinen ja osallistava, jolloin tulokset syntyvät mahdollisimman lähellä arjen käytäntöjä.

Euroopan Unioni rahoittaa Horisontti 2020 -ohjelman tutkimus- ja innovaatioprojektin ”Building European Communities’ Resilience and Social Capital (BuildERS)”.

BuildERS-kumppanit

Teknologian tutkimuskeskus VTT (Suomi) - koordinaattori

Tukholman yliopisto (Ruotsi)

Stavangerin yliopisto (Norja)

Liikennetaloudellisen tutkimuksen instituutti TØI (Norja)

Tarton yliopisto (Viro)

Trenton yliopisto (Italia)

Poliisiammattikorkeakoulu (Suomi)

Viron pelastusvirasto (Viro)

Tukholman ympäristöinstituutti (Ruotsi)

OÜ Positium LBS (Viro)

Geonardo Environmental Technologies Ltd. (Unkari)

Pelastusarmeija (Belgia)

Tübingenin yliopisto (Saksa)

Saksan Punainen Risti (Saksa)

Trenton autonominen maakunta (Italia)

Indonesian yliopisto (Indonesia)

George Mason Research Foundation -säätiö (Yhdysvallat)

………………..

Jos haluat saada lisätietoa BuildERS-hankkeesta, voit seurata BuildERS-hankkeen kehitystä Twitterissä: @BuildERS_EU. Hankkeen sivusto www.buildersproject.eu julkistetaan vuoden 2019 puolivälissä.

………………..

Yhteystiedot:

BuildERS-hankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneet tutkijat ja yhteisöt voivat ottaa yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.


[1] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), 2015 ”The Human Cost of Natural Disasters. A global perspective.” Saatavilla osoitteessa: https://www.preventionweb.net/files/42895_cerdthehumancostofdisastersglobalpe.pdf  

Lisätietoja VTT:stä:

Liisa Hertz, viestintäpäällikkö 
Puh. 050 376 6613, liisa.hertz@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa.

VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious.


Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Tilaa