Väitös: Teollisuuden palvelumurros edellyttää uudenlaista asiakaslähtöisyyttä

Teollisuuden tuotantorakenteet ovat muuttuneet rajusti, ja palvelujen osuus ja rooli kasvavat jatkuvasti. Asiakaslähtöisyyttä on tarkasteltava teollisuuden palveluinnovaatiotoiminnan ja yhteiskehittämisen lähtökohdista, korostaa Heidi Korhonen tuotantotalouden väitöskirjassaan.

Teollisuuden innovaatiotoiminta on laajentunut teknologiasta ja fyysisistä tavaroista yhä enemmän kohti palveluja, tuote-palvelujärjestelmiä ja asiakasratkaisuja, mikä korostaa asiakaslähtöisyyden merkitystä. Osalle teollisuusyrityksistä palveluliiketoiminta on erittäin tuottoisaa, osalla on haasteita asiakaslähtöisyyden ja palveluinnovaatioiden toteuttamisessa.

VTT:n erikoistutkija Heidi Korhonen tutki väitöskirjassaan asiakaslähtöisyyttä ja soveltamista teollisuuden palveluinnovaatioissa. Hän kehitti uuden lähestymistavan, joka perustuu 31 valmistus- ja teknologiayrityksen tapaustutkimukseen sekä teoreettis-käsitteelliseen tutkimukseen. Näissä saatiin tietoa asiakkuuksien sisäisistä kytkennöistä, yritysasiakkaiden tarpeista sekä asiakkaiden osallistamisesta ja asiakasarvosta.

Kohti yhteiskehittämistä

Teollisuuden digitaalisessa palvelumurroksessa yritysten on otettava toimintaansa mukaan vahvemmin asiakas-toimittajavuorovaikutus. Palveluinnovaatiot on nähtävä monikerroksisena järjestelmämuutoksena. Innovaatiot eivät koske ainoastaan tuotteita ja palveluita vaan laajempia ekosysteemejä, joissa oleellisia toimijoita ja hyötyjiä ovat ihmiset ja koko yhteiskunta. Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat luontaisesti osallisina innovaatioissa. Uusi lähestymistapa edellyttää huomion kohdistamista arvon yhteistuottamiseen, yhteiskehittämisen johtamista yhdistelemällä yrityksen sisäistä ja sen rajat ylittävää innovaatiotoimintaa sekä suotuisan dynamiikan luomista vuorovaikutteiselle oppimiselle.

Väitöskirja sähköisesti:

Customer orientation in industrial service innovation – Deepening the understanding on customers, needs, involvement, and value
Asiakaslähtöisyys teollisuuden palveluinnovaatioissa:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2016/S131.pdf

Väitöspaikka ja -aika:

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Heidi Korhonen väittelee Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8, Espoo, 2.9. klo 12

Lisätietoja:

VTT Oy
Heidi Korhonen, erikoistutkija
040 595 6450, heidi.korhonen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia