VTT: Cirkulär ekonomi kan förbättra vindkraftens lönsamhet – och vice versa

Report this content

Cirkulär ekonomi kan dra nytta av överbliven vindkraft så att lönsamheten för energisystemet som helhet förbättras. Det här visade VTT:s nya modelleringsverktyg som användes för att beräkna effekterna av en cirkulär ekonomi på Åland där vindkraftens andel i snabb takt kommer att utökas under de kommande åren.

Samtidigt som vind- och solkraften ökar behöver elförbrukningen bli mer flexibel. Under produktionstoppar kan till exempel elbilar laddas och värmelager fyllas, och i synnerhet på Åland kommer överbliven vindkraft i framtiden att kunna säljas även till fastlandet. Men vilket är det mest lönsamma alternativet med tanke på hela energisystemet i området? Den frågan besvarades med VTT:s nya modelleringsverktyg. I jämförelsen ingår även sådana produktionsprocesser för biobränsle som kan använda lokalt avfall och sidoströmmar men som förbrukar betydande mängder el.

– Studien visar att energisystemets lönsamhet ökar på Åland om överbliven el inte går till elbilar, fjärrvärme och på export utan i stället används i cirkulära processer, till exempel för att vidareförädla biogas till syntetisk metan. På så sätt kan investeringar i cirkulär ekonomi uppmuntra till vindkraftsinvesteringar, och tillsammans kan de leda till ökad lokal materialåtervinning och energisjälvförsörjning, säger VTT:s forskare Kirsikka Kiviranta.

Det geografiskt väl avgränsade Åland valdes ut som modelleringens första studieobjekt men framöver kan vilken som helst kommun, stad eller rentav stadsdel komma på fråga. Det viktiga är att kartlägga material- och energiflödena i just det specifika området.

De cirkulära processer som valdes ut som studieobjekt på Åland handlade om att använda fiskindustrins avfall vid biodieselproduktion samt att vidareförädla biogas till syntetisk metan. Biogas som utvinns från biologiskt avfall innehåller förutom metan även koldioxid som ska avskiljas från metangasen om man vill få fram ett värdefullt drivmedel i klass med naturgas. Koldioxiden kan dock med hjälp av väte omvandlas till syntetisk metan, men väteproduktion kräver stora mängder el. Elens pris och ursprung bestämmer i hur hög grad processen är lönsam och ekologiskt hållbar.

Modelleringsverktyg vid val av energikälla

Förutom att hjälpa städer och företag att fatta investeringsbeslut går det att med VTT:s modelleringsverktyg timme för timme beräkna när det lönar sig att använda el i en cirkulär process och när det är bättre att ta en paus. Verktyget gör det även enkelt att välja om processen främst använder fossil eller förnybar el.

– Modellering kan användas förutom i samband med cirkulära processer även för att bestämma lönsamheten och hållbarheten i vilken som helst process i ett energisystem som bygger på förnybar energi, konstaterar Kiviranta.

Mer information:

VTT

Forskare Kirsikka Kiviranta
kirsikka.kiviranta@vtt.fi, tfn  +358 40 6719516

 

Forskare Tomi Thomasson
tomi.thomasson@vtt.fi, tfn +358 40 5723589

Mer information om VTT:

Paula Bergqvist
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vtt.fi

Tilaa