VTT: Diabetesartikkelin tutkimusetiikkaa ja humaanimetabolomiikan tutkimusryhmän johtamiskäytäntöjä arvioineiden selvitysmiesten raportit valmistuneet

Selvitysmiehet eivät löytäneet näyttöä vuonna 2008 julkaistun Journal of Experimental Medicinen diabetesartikkeliin kohdistuvasta tutkimuseettisestä vilpistä. Raportit todentavat, että tutkimusryhmän sisäiset henkilösuhteet ovat luoneet haasteita johtamiseen. Tutkimusryhmän hyvän tieteellisen käytännön selvitystyö jatkuu edelleen.

VTT:n pyytämät ulkopuolisten selvitysmiesten arviot julkisuudessa kevättalvella esillä olleeseen humaanimetabolomiikan diabetesartikkelin tutkimuseettiseen epäilyyn ja samaisen tutkimusryhmän (QBIX) johtamiskäytäntöihin ovat valmistuneet. Kyseiseen artikkeliin liittyvässä tutkimuseettisessä selvityksessä ei löytynyt näyttöä vilpistä. Tutkimusryhmän johtamiskäytäntöjä arvioivassa selvitysraportissa käy ilmi, että ryhmän sisäiset henkilösuhteet olivat ongelmalliset ja toivat haasteita johtamiseen.

Kyseisen tutkimusryhmän aihepiirin hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta nousi esiin näkökohtia, jotka vaativat jatkoselvityksiä. Osana selvitystä VTT haluaa antaa mahdollisuuden kyseisen tutkimusryhmän jäsenille tuoda esille huolia ja asioita, joita he toivovat selvitettävän. Professori Koskinen on tehnyt tätä työtä ja työ on edelleen kesken. Koskisen raportti valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Antti Vasara toteaa, että VTT suhtautuu vakavasti kaikkiin tutkimuseettisiin epäilyihin. ”Avoimuus, luottamus, asiantuntijuus ja luotettavuus ovat tutkimuksemme ja toimintamme pohja. Henkilöstömme koostuu huippuasiantuntijoista, joiden sanaan ja lausuntoihin luotamme. Avoimuus merkitsee myös sitä, että epäkohtiin voidaan puuttua. Haluamme, että asiat selvitetään perusteellisesti ja avoimesti”.

Tutkimusetiikan arviointi

VTT oli tutkinut diabetesartikkelin menettelyn aiemmin, mutta käynnisti tästä keväällä uuden hyvän tutkimuskäytännön (HTK-prosessi) mukaisen selvityksen mahdollisen vilpin todentamiseksi. Arvioijiksi nimettiin professori Ville-Petteri Mäkinen, South Australian Health & Medical Research Institute, emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi, Imperial College Lontoo sekä professori Jon Florholmen, Norwegian Arctic University. Nimetyt henkilöt ovat kansainvälisesti arvostettuja ja kokeneita asiantuntijoita.
Kaikkien kolmen selvitysmiehen arvioissa päädytään samaan lopputuloksen: diabetesartikkelissa ei heidän mukaansa ole näyttöä vilpistä tai muusta hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta.

Tutkimusryhmän johtamiskäytäntöjen tarkastelu

Entisen humaanimetabolomiikan tutkimusryhmän johtamiskäytäntöjä haluttiin avata, jotta tämän pohjalta voidaan tarttua mahdollisiin epäkohtiin ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Havaintoja hyödynnetään VTT-tasoisesti. Tutkimusryhmän johtamisepäkohtia selvittämään kutsuttiin riippumaton asiantuntija, asianajaja Oili Kela. Hänen raportissaan todetaan, että suuri syy epäkohtiin liittyi tiimien henkilösuhteisiin ja johtamiseen liittyvien käytäntöjen dokumentointiin.

”Kelan raportissa on noussut esiin tutkimusryhmän henkilöiden välisiä jännitteitä, joita on pyritty ratkaisemaan keskustelemalla asioista sisäisissä kokouksissa. Solmukohtia on avattu myös ulkopuolisten konsulttien avustuksella. Selvityksen mukaan VTT:n ohjeistuksessa ja toimintatavoissa on kohtia, joita voidaan tarkentaa. HR on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla havaittuja kohtia voidaan parantaa alkusyksyyn mennessä”, toteaa VTT:n henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen.

Aihepiirin hyvä tieteellinen käytäntö

Artikkelin arvioinnin lisäksi VTT halusi selvityksen siitä, onko tutkimusryhmässä ja sen aihepiirissä yleensä noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tähän työhön nimitettiin työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun Yliopistosta.

Koskisen selvityksessä haluttiin antaa mahdollisuus QBIX-tiimin jäsenille tuoda esille sellaisia huolia, joita he toivovat selvitettävän. Koskinen jatkaa selvitystyötä edelleen tiettyjen käytäntöjen ja tiimin tapahtumien osalta. Selvitys valmistuu syyskuun alkuun mennessä.

Selvitysmiesten Mäkinen, Huhtaniemi, Florholmen ja Kela arviot ovat saatavissa kokonaisuudessaan VTT:n kirjaamosta:

Osoite: Teknologian Tutkimuskeskus VTT / Kirjaamo PL 1000 tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@vtt.fi

Lisätietoja toimitusjohtaja Antti Vasara puh: 020 722 4000

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn, YouTube ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa