VTT: Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalalla vielä vilkasta – ensi vuonna rakentaminen vaimenee

Toimitilarakentaminen on pitänyt Pirkanmaan rakennusalan lievässä kasvussa tänä vuonna VTT:n tuoreen Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan. Yritykset näkevät ensi vuoden myönteisenä suhdanneodotusten lievästä heikkenemisestä huolimatta. VTT ennakoi Pirkanmaan rakentamisen volyymin laskevan ensi vuonna kolme prosenttia.

Asuntorakentaminen on ollut Pirkanmaalla vilkasta vuoden 2009 jälkeen. Alkuvuonna asuinrakennusten aloitukset olivat vielä kasvussa, mutta nyt niiden määrä on vähenemässä. Tänä vuonna Pirkanmaalla aloitetaan noin 3100 asunnon rakentaminen, kun viime vuonna aloitettiin noin 3500 asuntoa. Talousnäkymien epävarmuus ja kuluttajien luottamuksen lasku painavat asuntorakentamista, ja aloitusten määrän odotetaan edelleen vähenevän ensi vuonna.

Toimitilarakentaminen on kasvanut selvästi tänä vuonna. Erityisesti julkinen rakentaminen on ollut vilkasta. Ensi vuonna toimitilarakentamisen odotetaan kuitenkin kääntyvän laskuun. Pirkanmaalla on vireillä useita suuria rakennushankkeita, mutta suurin osa niistä antaa vielä odottaa.

Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn mukaan kohtalainen. Suhdannetilanne on hieman heikentynyt viime vuodesta ja on pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Yritykset arvioivat suhdanteiden heikkenevän hieman vuonna 2013. Heikkeneviin suhdanteisiin uskoo silti pienempi joukko kuin viime vuonna. Heikoimmat näkymät ensi vuonna arvioidaan kohdistuvan suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennustuoteteollisuus- ja kauppa odottavat suhdanteiden jopa paranevan. Suurimmiksi ongelma-alueikseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat hintakilpailun ja kysynnän puutteen.

Usko liikevaihdon säilymiseen ja henkilöstön määrän lievä yhden prosentin kasvuodotus olivat tämän Pirkanmaan rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset.

Lokakuussa 2012 toteutettuun Pirkanmaan rakennusbarometrikyselyyn vastasi 50 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta.

Lisätietoja:

VTT Expert Services
Markku Riihimäki, erikoisasiantuntija
Puh. 040 704 1187
markku.riihimaki@vtt.fi

VTT
Pekka Pajakkala, johtava neuvonantaja
Puh. 0400 476 249
pekka.pajakkala@vtt.fi

  

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia