VTT: Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä

Tekesin rahoittaman EcoDrive-projektin tulokset osoittavat, että rakennusmääräyksillä ja aluetason energiaratkaisuilla on suuri vaikutus asuinalueiden kasvihuonepäästöihin. Päästöjä voidaan pienentää VTT:n laskelmien mukaan jopa 80 % tavanomaiseen lähiöön verrattuna.

Päästövaikutusten minimoimiseen tähtäävät rakennusmääräykset muuttavat vuoteen 2020 mennessä Suomen nykyiset rakennuskäytännöt. Tavoitteen saavuttamiseksi Tekesin rahoittamassa Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta – EcoDrive-projektissa on kehitetty uusien ekotehokkaiden yhdyskuntien malleja, suunnittelua ja toteutusta.

Hankkeen taustalla on pyrkimys lisätä energiatehokkaiden yhdyskunta- ja taloratkaisujen kysyntää, helpottaa niiden tilaamista ja valvontaa sekä parantaa rakentamisen laatua. Asialla on kiire, koska rakentamisessa tapahtuu suuri muutos tämän vuosikymmenen loppupuolella, kun rakentamisen perustavoitteena on lähes nollaenergiatalo. Jotta päästövähennykset saavutetaan, energiatehokkuutta on välttämätöntä lisätä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lähiöitä kehitettävä kokonaisuutena

VTT selvitti EkoDrive-projektissa rakenteilla olevien asuinalueiden energiatehokkuuksia. Tampereen Vuoreksen Koukkurannnan, Tampereen Härmälänrannan, Kankaanpään Pitkämäen ja Helsingin Östersundomin yhdyskunnille laadittiin erilaisia energian tuotantoratkaisuja ja laskettiin energiatehokkuuden tasoja vastaavat päästöt. Yhdyskuntien energiatehokkuudet vaihtelivat ja olivat tiukimmillaan EU:n määrittelemän vuoden 2020 tavoitteen mukaisia eli lähes nollaenergiatasoisia ja matalimmillaan vuoden 2010 rakennusmääräysten tasoa.

VTT:n laskelmien perusteella kasvihuonepäästöjä voidaan pienentää 80 % tavanomaiseen lähiöön verrattuna, mutta se edellyttää toteutukselta koko alueen käsittävää ratkaisua. Kustannukset ovat noin 10 % suuremmat kuin tavanomaisen alueen, jos hankkeessa toteutetaan direktiivin mukaisesti lähes nollaenergia-alue ja muun infrastruktuurin osalta kustannukset ovat samat.

Alueen kannalta helpoin ja kustannustehokkain ratkaisu on, jos sen energiaratkaisu perustuu uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään kaukolämpöön.

Esteenä asenteet

Jyri Niemisen mukaan teknisiä esteitä energiatehokkaalle rakentamiselle ei ole: ”Esteenä ovat pikemminkin asenteet. Asenneilmasto on kuitenkin jo muuttumassa energiatehokasta rakentamista suosivaksi.” Nieminen peräänkuuluttaa rakennuttajalta nykyistä tarkempaa suunnittelun ja rakennustyön laadun seurantaa projektin eri vaiheissa.

Riihimäen Peltosaaren lähiöuudistuksessa saatujen kokemusten perusteella asuinalueen suunnittelua ei kannata jättää vain teknisten ja asemakaavaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteille on saatava myös asukkailta tukea, mikä edellyttää hyvää tiedottamista ja suunnittelijoiden ja asukkaiden yhteistyötä. Peltosaaressa asukkaat saatiin mukaan arvioimaan ympäristönsä kehittämistarpeita Peltosaariparlamentin ja Asumisklinikka-toiminnan avulla.

EcoDrive-tutkimushankkeen päätösseminaari pidetään Helsingin yliopiston isossa juhlasalissa 11.10.2011.

Lisätietoja:

VTT
Asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, puh. 020 722 4922, jyri.nieminen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa