VTT ja Työterveyslaitos luovat Suomeen työhyvinvointia edistävän ekosysteemin

Report this content

Työterveyslaitos ja VTT lähtevät yhdessä uudistamaan suomalaista työhyvinvointia ja tuovat modernit teknologiat - kuten tekoälyn - laajamittaiseen hyötykäyttöön maassamme, jotta terveysteknologiasektorille saadaan uusia, globaalisti kilpailukykyisiä ratkaisuja. Tavoitteena on yksilön työkyvyn ja hyvinvoinnin paraneminen.

Työn murros ja väestön ikääntyminen edellyttävät uusien innovaatioiden kehittämistä alalle. Niiden tuottama lisäarvo näkyy terveydenhuollossa parhaimmillaan sairauksien vähenemisenä, eliniän pitenemisenä, terveydenhoitoon käytettävien kustannusten pienenemisenä ja yleisenä hyvinvoinnin kasvuna.

Tätä edistääkseen VTT ja Työterveyslaitos yhdistävät voimansa ja alkavat nyt yhdessä rakentaa ja koordinoida yhteiskunnallisesti merkittävää työhyvinvointiin vaikuttavaa ekosysteemiä, joka hyödyntää tekoälyä ja uusimpia innovaatioita. Ekosysteemiin ovat tervetulleita mukaan kaikki työterveys- ja työhyvinvointisektorin toimijat - niin työpaikat, työterveyshuollot, hyvinvointiteknologian tuottajat kuin eläkevakuutusyhtiöt.

”Strategisella yhteistyöllä haluamme luoda Suomen terveys- ja hyvinvointiteknologiasektorille vaikuttavampia kokonaisuuksia ja tuloksia, joilla on kansallisesti merkittäviä positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin, työterveyteen ja työuriin ja sitä kautta Suomen kilpailukykyyn”, sanovat toimitusjohtaja Antti Vasara VTT:ltä ja pääjohtaja Antti Koivula Työterveyslaitoksesta.

”Ainutlaatuisena terveysdatan omistajana Suomella on mahdollisuus houkutella ekosysteemiin myös kansainvälistä liiketoimintaa. Voimme toimia testialustana tutkimustulosten validoinnissa ja innovaatioiden kokeilemisessa ennen globaaleja lanseerauksia. Ekosysteemitoiminta hyödyttää sekä tutkimusta että liiketoimintaa – kotimaassa kuin kansainvälisesti”, Antti Vasara korostaa.

”Työn murros on yksi suurimpia muutosajureita Suomessa tällä hetkellä.  Ekosysteemin rakentaminen yhteistyössä VTT:n ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä keino, jolla lisätä ymmärrystä työn murroksesta ja helpottaa sen johtamista”, jatkaa Koivula. 

Työterveyslaitos ja VTT ryhtyvät seuraavaksi kokoamaan toimijaverkostoa, jonka kanssa konkretisoidaan suunnitelman eteneminen.

Työterveyslaitos pyrkii edistämään työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyksiä ja mahdollisuuksia toimia eri tilanteissa työelämän laadun ja työn tuottavuuden lisäksi. Uusien ratkaisujen tutkiminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä yritysten, tutkimuksen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ovat edellytyksenä kokonaisvaltaisten ja toimivien ratkaisujen löytymiselle.

VTT:n merkittävimpiä painopisteitä ovat yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin parantaminen ja kehitettävien ratkaisujen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa sekä uuden liiketoiminnan luominen. Työhyvinvoinnin parantaminen ja kokonaisuuden uudistaminen on nähty alueeksi, jossa erilaisia osaamisia yhdistämällä voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvoinnin parantumiseen koko yhteiskunnassa.

Lisätietoja:

VTT
Tua Huomo, tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen liiketoimintajohtaja
Puh. 040 564 4146
tua.huomo@vtt.fi
@tuajh

Työterveyslaitos
Jorma Mäkitalo, tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja
Puh. 040 515 6131
jorma.makitalo(at)ttl.fi
@JormaMakitalo


Lisätietoja VTT:stä:

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 6745
tiina.saario-kuikko@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Tilaa