VTT-konsernin vuoden 2015 taloudellinen tulos tyydyttävä

Kotimaisen teollisuuden tilauskannan lasku huolestuttavaa

VTT-konsernin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 184,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen liikevaihdon lisäksi konsernin emoyhtiö hyödynsi tuloksellisesti tutkimustoiminnassaan valtion budjettirahoitusta 84,5 miljoonaa euroa.

Konsernin kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla, vaikka julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset vaikuttivat konsernin emoyhtiön toiminnan volyymiin myös tilikaudella 2015. Konsernin ensimmäisen tilikauden tulos oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Vuosien 2014 ja 2015 aikana toteutetut säästö- ja sopeutustoimenpiteet ovat osaltaan pehmentäneet julkisen tutkimusrahoituksen leikkausten taloudellista vaikutusta. Sopeutustoimien seurauksena toiminnan volyymi supistui henkilötyövuosina mitattuna n. 11 % vuoteen 2014 verrattuna.

Markkinoiden ja talouskasvun näkymät ovat olleet haastavat, mikä on viime vuosina heijastunut myös VTT:n toimintaympäristöön. Kehitys on ollut maltillista osalla kotimaan tutkimusmarkkinoita, sen sijaan ulkomainen tutkimuskysyntä on ollut kasvussa. Yritystoimeksiantojen määrä ja osuus liikevaihdosta kasvoivat viime vuonna. Vaikka kotimaisten yritysten tuotot olivat n. miljoona euroa edellistä vuotta pienemmät, kasvoi emoyhtiön ulkomaan tutkimustoiminnan laskutus yli kaksi miljoonaa euroa.

Laskusuuntaisen valtionrahoituksen vuoksi VTT:n on kasvatettava entistäkin voimakkaammin yritystoimeksiantojen ja erityisesti ulkomaan laskutuksen osuutta. VTT on myös tukenut suomalaisen kansantalouden kilpailukykyä vahvistamalla tutkimustaan hallitusohjelman mukaisilla painopistealueilla: digitalisaatio, cleantech, biotalous sekä hyvinvointi ja terveys.

Investoinnit kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin tutkimustiloihin, kuten viime vuonna käyttöön otettuun Bioruukkiin ja valmistumisvaiheessa olevaan Ydinturvallisuustaloon, ovat merkittävät. Tutkimusinfrat tuovat innovaatiohyötyjä suoraan asiakkaiden ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn lisäten siten yhteiskunnan hyvinvointia.

VTT on menestynyt hyvin kilpaillessaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Vuonna 2015 VTT:llä oli käynnissä 445 kansainvälistä tutkimushanketta. VTT:n määrätietoinen panostaminen Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäiseen hakukierrokseen säilytti VTT:n aseman suurimpana yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen saajana Suomessa.

”Tämän rahoitusmuodon ja monikansallisten tutkimusverkostojen merkitys korostuvat tulevaisuudessa. EU-rahoituksen saaminen kuitenkin edellyttää riittävää oman rahoituksen osuutta, joten säilyttääkseen asemansa merkittävänä toimijana EU-tasolla VTT:n on turvattava rahoituspohjansa”, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara korostaa.

VTT on vahvasti rakentamassa uutta kasvua Suomeen myös yritystoiminnan kautta. VTT:n IPR-tuotot ylsivät 2,8 miljoonaan euroon. VTT Ventures Oy:n spin off -yritysportfoliossa oli 21 yhtiötä, jotka keräsivät vuonna 2015 uusia pääomia noin 8,2 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Timo Nurminiemi, talousjohtaja
Puh. 0400 662 533, timo.nurminiemi@vtt.fi

Antti Vasara, toimitusjohtaja
Puh.020 722 4000, antti.vasara@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. VTT:n löydät sosiaalisen median kanavilta: Facebook, LinkedIn ja Twitter @VTTFinland.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa