VTT:ltä uusi menetelmä määrittämään aaltokuormia laivasuunnittelussa

Väitös 26.10.

Laivojen suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus merellä kaikissa olosuhteissa. VTT:n erikoistutkija Timo Kukkanen on kehittänyt väitöstyössään laskentamenetelmän, jonka avulla aallokon aiheuttamat voimat voidaan ennakoida nykyistä tarkemmin laivojen runkoja suunniteltaessa.

Laivasuunnittelussa edellytetään tehokkaita ja toimivia tila- ja runkoratkaisuja siihen käyttötarkoitukseen, jossa laiva tulee toimimaan. Suunnittelun lähtökohtana on turvallisuus merellä kaikissa olosuhteissa.

Laivojen suunnittelussa on tärkeää saada jo alkuvaiheessa hyvä ja tarkka käsitys aallokon aiheuttamista kuormista, laivan liikkeistä ja siihen kohdistuvista rasituksista. Tärkeä tilanne laivan rungon lujuuden kannalta on erityisesti pahin mahdollinen aallokko, johon laiva voi joutua toimintansa aikana.

Timo Kukkanen tutki väitöstyössään laivaan kohdistuvia, aallokon aiheuttamia voimia. Hän kehitti laskentamenetelmän, joka soveltuu myös nykyaikaisille laivojen runkomuodoille ja siten helpottaa laivojen rungon suunnittelua.

Laskentamenetelmän ja laivamallikokeiden avulla tutkittiin erityisesti aallokon aiheuttamiin kuormituksiin ja laivan liikkeisiin liittyviä epälineaarisuuksia, joita perinteisillä menetelmillä ei voida arvioida. Kokeiden ja laskennallisten tarkastelujen avulla havaittiin, että kuormat olivat merkittäviä ja suurempia kuin ennusteet yksinkertaisilla lähestymistavoilla, joita käytetään perinteisesti laivan rungon suunnittelussa.

Kukkasen laskentamenetelmä perustuu aikatason ratkaisuun, ja menetelmä soveltuu analyyseihin säännöllisessä ja epäsäännöllisessä aallokossa halutuilla aluksen nopeuksilla ja suuntakulmilla aaltoihin nähden.

Työssä kehitettyä laskentamenetelmää on jo sovellettu mm. STX Finland Oy:n Turun telakalla rakennetun, Oasis of the Seas -risteilyaluksen runkosuunnittelussa.

Timo Kukkasen väitös ”Laskennallinen ja kokeellinen tutkimus laivojen epälineaarisista aaltokuormista” tarkastetaan 26.10. klo 12 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa, sali K216, os. Otakaari 4, Espoo.

Väitöskirja verkossa: http://lib.tkk.fi/Diss/2012/isbn9789513879334/isbn9789513879334.pdf

Lisätietoja:

VTT
Erikoistutkija Timo Kukkanen
Puh. 040 725 0046
timo.kukkanen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

www.vtt.fi  

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa