VTT:n Ekopassi mittaa loma-asunnon ekotehokkuuden

 

VTT on kehittänyt ensimmäisen loma-asunnon ekotehokkuutta mittaavan työkalun, jota loma-asunnon ostajat ja rakentajat voivat käyttää apuna vertaillessaan loma-asunnon perusratkaisuja.

Internetissä toimiva Ekopassi kuvaa loma-asunnon ekotehokkuutta kuudella eri indikaattorilla, joita ovat energiankulutus, uusiutuvan energian osuus, rakentamisen hiilijalanjälki, jätteiden lajittelu ja kierrätys, vesi- ja jätevesihuolto sekä sijainti ja saavutettavuus. Loma-asunnon ekotehokkuusluokitus perustuu kullekin indikaattorille annettuun pisteytykseen ja niiden yhdistämiseen. Luokitus on viisiportainen: Korkein luokitus on Eko+++, jota seuraavat Eko++, Eko+ ja Eko. Matalin luokitus on Eko-.

Ekopassin käyttö on yksinkertaista. Käyttäjä vastaa netissä muutamiin rakennusta koskeviin kysymyksiin ja valitsee rakennuksen rakenteet ohjelman antamista vaihtoehdoista. Annettujen tietojen pohjalta ohjelma arvioi loma-asunnon energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen ja muodostaa ekotehokkuusluokituksen.

Ekopassi on ensimmäistä kertaa käytössä Mäntyharjun loma-asuntomessuilla 27.6.–10.7.2011. Jokaisen messukohteen ekotehokkuus on etukäteen arvioitu Ekopassin avulla, ja tulokset ovat nähtävissä messuvieraille.

Ekopassin korkein luokitus, Eko+++, on käytännössä vaikea saavuttaa. Siihen pääsee esimerkiksi kesäkäyttöinen varustelematon luomumökki. Tasojen Eko+++ tai Eko++ saavuttaminen edellyttää kesämökin kokonaisvaltaista suunnittelua sekä omien loma-asumistottumusten tai -halujen itsearviointia. Saavutettavuus ja sijainti ovat merkittävä syy siihen, että suurin osa loma-asunnoista ei ole ekotehokkaita. Oma auto on mökkimatkalla yleensä välttämätön. Keskimääräinen matka loma-asunnolle on 140 kilometriä. Pisimmät matkat tehdään pääkaupunkiseudulta. Saavutettavuuden parantamiseksi kuntien olisi kehitettävä kuljetuspalveluita tai kaavoitettava loma-asuntoja lähemmäksi asutusta ja palveluita.

Ekopassin ohella VTT julkistaa Mäntyharjun loma-asuntomessuilla lomakylien ekotehokkuuden arviointiin tarkoitetun Kyläpassin, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa kuntatasolla. Ekopassin tavoin Kyläpassissa on eritelty tekijät, jotka vaikuttavat olennaisesti ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen. Lomakylissä niitä ovat sijainti ja liikenne, alueen infrastruktuuri, luonnontila, alueen palvelut ja energia. Kyläpassin ekotehokkuusluokitus on samanlainen kuin Ekopassilla.

VTT on kehittänyt Ekopassi- ja Kyläpassi-työkalut osana Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen –tutkimushanketta (EkoLAtu). Tutkimushanke etsii ratkaisuja ja toimintamalleja ympäristöystävälliseen vapaa-ajan asumiseen, ja siihen osallistuvat VTT:n lisäksi TTS Tutkimus, Suomen Ympäristökeskus ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Puurakentamisen aineryhmä.

Suomessa on yhteensä puoli miljoonaa loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, joista suurin osa on ympärivuotisessa käytössä. Loma-asuntojen energiankulutus ja ympäristövaikutukset ovat huomattavia. Osana vuoden 2020 ilmastotavoitteita EU vaatii, että kaikkien unionin alueella rakennettavien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja vuoteen 2020 mennessä. EU:n päätös nostaa uusiutuvien energioiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä heijastuu myös korjausrakentamiseen.

Lisätietoja:
Jyri Nieminen
Asiakaspäällikkö
Puh. 050 5174610
jyri.nieminen@vtt.fi                                                        

VTT:n Ekopassi: http://ekopassi.vtt.fi (käytössä Mäntyharjun loma-asuntomessuista 27.6.-10.7.2011 alkaen)

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa