VTT:n johdolla tuulivoimaloiden melumallinnukselle pelisäännöt

VTT:n johdolla on laadittu ehdotus, jonka pohjalta ympäristöministeriö laatii ohjeistuksen tuulivoimaloiden meluhaittojen vähentämiseksi lähiympäristössä. Toimeksiantajina hankkeessa ovat ympäristöministeriön lisäksi olleet Energiateollisuus ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry.

Ohjeistusehdotus yhdenmukaistaa melumallinnusta ja helpottaa tuulivoimahankkeiden lupien hakemista ja myöntämistä. Samalla suunnittelijoiden riskit pienenevät, kun melumallinnus voidaan tehdä yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti.

Mikäli tuulivoimaloiden suunnittelijat tekevät melumallinnuksen ohjeistusehdotuksen mukaan ja suunnittelevat tuulivoima-alueen siten, että melutason ohjearvot eivät mallinnuksen mukaan ylity, melutason ylittyminen altistuvassa kohteessa on hyvin epätodennäköistä. Melutason ohjearvot alittuvat rakennetun tuulivoima-alueen normaalin toiminnan aikana noin 95 %:n varmuudella.

Melutason mittaamisella altistuvassa kohteessa voidaan tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen vielä tarvittaessa varmistaa, että esitetyt melutason suunnitteluohjearvot alittuvat toiminnan aikana.

Tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen laadittu ohjeistus koostuu mallinnus- ja mittausraporteista. Melua mallintavaan raporttiin on koottu aineistoa tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen aiheuttaman melun syntymisestä ja etenemisestä eri maasto- ja sääolosuhteissa. Mittausraportti puolestaan sisältää ohjeistuksen mittaustavoiksi ja -olosuhteiksi.

Ympäristöministeriö käyttää tuloksia pohjana syksyllä julkaistavalle viranomaisohjeistukselle, jonka tavoitteena on yhtenäistää tuulivoima-alueiden suunnittelua melun osalta ja vähentää tuulivoimaloiden meluhaittoja. Ohjeistus tullee koskemaan tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen suunnitteluvaiheessa tapahtuvaa melualueen ja mahdollisesti häiriintyvien kohteiden melutasojen yksityiskohtaista laskentaa sekä laskennassa käytettyä tuulivoimaloiden melupäästön ja laskennan oikeellisuuden todentamista tarvittaessa mittaamalla.

Hankkeen päävastuullisena toteuttajana oli VTT. Yhteistyökumppaneina toimivat Pöyry Finland Oy ja Ramboll Finland Oy. Hankkeen rahoittivat ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätietoja:

VTT
Johtava tutkija Hannu Nykänen
Puh. 040 511 6633
hannu.nykanen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa