VTT:n kehittämä pikatesti löytää fenolin juomavedestä

Vesien haitalliset fenoliyhdisteet teollisuusmaiden ongelmana

Puhdas juomavesi on hupeneva luonnonvara sekä kehittyvissä maissa että useissa teollisuusmaissa. VTT on kehittänyt markkinoiden ensimmäisen helpon ja edullisen pikatestin, joka paljastaa veden sisältämät fenoliyhdisteet. Juomaveteen voi päätyä fenoliyhdisteitä muun muassa teollisuuden jätevesistä, lääkejäämistä tai putkistoista.Tietyt fenoliyhdisteet ovat terveydelle haitallisia ja voivat aiheuttaa muun muassa syöpää. Suomessa juomavesien laatu on kuitenkin yleisesti ottaen hyvä.

VTT:n kehittämä fenoliyhdisteiden testausmenetelmä perustuu kemialliseen reaktioon. Pienikokoinen testipuikko löytää vesinäytteestä terveydelle haitalliset fenoliyhdisteet muutamassa minuutissa ja ilmaisee testituloksen värimuutoksella. Vastaavanlaista nopeaa, helppoa ja edullista vedenlaadun testiä ei ole tähän asti ollut saatavilla. VTT:n kehittämä testi saadaan markkinoille noin 2-3 vuoden kuluttua.

Vesien korkeat fenolipitoisuudet ovat ongelma etenkin teollisuusmaissa, joissa edullisella pikatestillä on markkinapotentiaalia muun muassa teollisuuden, maatalouden, terveystarkastajien, vesilaitosten ja mahdollisesti myös kuluttajien käytössä.

Vedenlaadun pikatesteille on kasvavat markkinat myös kehittyvissä maissa. Hupenevat vesivarannot, vedenhinnan nousu, puutteellinen viemäröinti sekä pitkät etäisyydet mittauspaikan ja mahdollisen analyysilaboratorion välillä lisäävät kysyntää helpoille ja edullisille analysointimenetelmille, joita voidaan käyttää kenttäolosuhteissa.

Fenolit kuuluvat teollisten jätevesien haitallisimpiin yhdisteisiin hajoamattomuuden, myrkyllisyyden ja ekologisten vaikutustensa puolesta. Esimerkiksi kloorifenoleilla on karsinogeenisia eli syöpäriskiä lisääviä vaikutuksia sekä vaikutuksia maksan ja munuaisten toimintaan. Kloorifenolien yhteenlasketulle pitoisuudelle (tri-, tetra- ja pentakloorifenolit) on asetettu terveysperusteinen laatuvaatimuksen raja-arvo 10 mikrogrammaa litraa kohden. Suomessa talousvedet täyttävät hyvinkin talousvesiasetuksen vaatimuksen kloorifenolien osalta. Sen sijaan teollisista lähteistä jätevesiin voi joutua jopa useita satoja milligrammoja fenoliyhdisteitä litraa kohden. VTT:n kehittämä testi havaitsee vedestä 0,1 mg/l fenolipitoisuudet ja testin tarkkuutta kehitetään edelleen.

Erilaisia fenoliyhdisteitä käytetään kemianteollisuuden raaka-aineina mm. polymeerien, fenolihartsien, räjähteiden, väriaineiden ja lääkkeiden valmistuksessa. Jätevesiin fenoleja saattaa joutua öljynjalostuksen, petrokemian teollisuuden, metsäteollisuuden, muovi-, kumi-, tekstiili-, maali- ja nahkateollisuuden prosesseista.

VTT ja Helsingin yliopisto kehittivät vedenlaadun pikatestejä yhdessä teollisuuspartnereiden kanssa Tekesin osarahoittamassa WATERCHIP-projektissa. Projekti oli osa Tekesin Vesi-ohjelmaa.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Mediamateriaali verkossa: http://www.vtt.fi/news/2013/15082013_fenolitesti.jsp

Kuva: Testilaitteen punainen väri kertoo, että vesinäytteessä on fenolia.

Lisätietoja:

VTT
Liisa Hakola, erikoistutkija
Puh. 020 722 7206
liisa.hakola@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa

Multimedia

Multimedia