VTT:n menetelmä helpottaa varhaisen Alzheimerin taudin todentamista

Puolet potilaista voisi saada diagnoosin vuotta nykyistä aiemmin

Taudin nykyistä varhaisempi diagnoosi voi helpottua VTT:n kehittämän, potilaan mittaustietoihin ja suuriin tietokantoihin perustuvan PredictAD-ohjelmistotyökalun avulla. Tällä hetkellä diagnoosin saaminen Euroopassa kestää keskimäärin 20 kuukautta. VTT on osoittanut, että uutta menetelmää hyödyntäen jopa puolet potilaista voisi saada diagnoosin noin vuotta aiemmin.

VTT on tutkinut, voisivatko muistiongelmista kärsivät potilaat saada diagnoosin mahdollisesta Alzheimerin taudista nykyistä varhaisemmin mittaustietojen valossa. Mittaustietojen käsittelyyn on käytetty VTT:n kliinisen päätöksenteon tukeen kehitettyä PredictAD-järjestelmää. Tulokset on julkaistu Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä marraskuussa 2012.

VTT on kehittänyt yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Kööpenhaminan yliopistollisen sairaalan (Rigshospitalet) lääkäreiden kanssa uudenlaisen lähestymistavan potilaan tilan luotettavaan ja objektiiviseen määrittämiseen. Järjestelmä vertailee potilaan mittaustietoja suurissa tietokannoissa oleviin muiden potilaiden mittaustietoihin ja antaa tulokseksi potilaan tilaa ilmaisevan mittaluvun ja graafisen esityksen. Nykyaikaisissa sairaaloissa on valtavat tietovarastot, joita voitaisiin hyödyntää diagnosoinnissa systemaattisen matemaattisen mallinnuksen avulla. Onnistunut varhainen diagnosointi yhdistettynä uusiin hoitomuotoihin voi vähentää potilaan kärsimyksiä ja viivyttää sairaalahoidon tarvetta.

VTT:n kehittämää päätöksenteon tukimenetelmää sekä VTT:n ja Imperial College Londonin (ICL) kuvankäsittelymenetelmiä on tutkittu hyödyntämällä Yhdysvalloissa koottua ADNI-aineistoa. Aineistosta tutkittiin 288 muistiongelmista kärsivää henkilöä, joista 140:lla todettiin Alzheimerin tauti keskimäärin 21 kuukautta alkumittausten jälkeen.

Tutkimus osoitti, että puolet potilaista olisi voinut saada diagnoosin Alzheimerin taudista noin vuotta nykyistä aiemmin. Tauti voitiin ennustaa kliinistä diagnoosia vastaavalla tarkkuudella. Näin ollen taudin etenemistä hidastavat hoidot voitaisiin aloittaa nykyistä aiemmin.

Taudin varhainen ennustaminen on tärkeää myös lääketutkimusten kannalta. Jos lääketesteihin saadaan mukaan potilaita, joilla tauti on vielä varhaisessa vaiheessa, voidaan olettaa hoidolla olevan paremmat vaikutusmahdollisuudet.

Menetelmää testataan lähivuosina useilla muistiklinikoilla Euroopassa. VTT:n tavoitteena on laajentaa menetelmä kattamaan Alzheimerin taudin lisäksi useita muita dementiaa aiheuttavia sairauksia.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus kattaen arviolta 60–80 % tapauksista. Arviolta 35,6 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsi dementiasta vuonna 2010. Ennusteiden mukaan dementiapotilaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 65,7 miljoonaan. Vuonna 2010 dementian kuluiksi arvioitiin 600 miljardia US-dollaria. Kuluista 70 % syntyi Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kulut vastaavat tällä hetkellä yhtä prosenttia maailman kansantuotteesta. (Alzheimer’s Disease International, 2010) http://www.alz.co.uk/research/world-report

USA:n kuolinsyytilastojen mukaan Alzheimerin tauti on maan kuudenneksi yleisin kuolinsyy ja ainoa yleisesti kuolemaan johtava tauti, jonka kuolleisuus on edelleen nousussa. http://www.alz.org/alzheimers_disease_facts_and_figures.asp#quickfacts

Tieteellinen artikkeli: Artikkeli julkaistu: Journal of Alzheimer’s Disease 32:4.
Mattila J, Soininen H, Koikkalainen J, Rueckert D, Wolz R, Waldemar G, Lötjönen J; for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Optimizing the diagnosis of early Alzheimer's disease in mild cognitive impairment subjects. J Alzheimers Dis. 2012;32(4):969-79. doi: 10.3233/JAD-2012-120934. http://iospress.metapress.com/content/81h2t67710622437/?p=1a783f40934d41b1b0ebfe2ce284ed01&pi=2

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jussi Mattila, VTT
puh. 020 722 3343, jussi.mattila@vtt.fi

Professori Hilkka Soininen, Itä-Suomen yliopisto
puh. +358 40 5735749, hilkka.soininen@uef.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 268 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious.

Tilaa