VTT:n selvitys: Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi

Report this content

Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi – esimerkiksi rokotetuotannossa. Tämä selviää VTT:n toteuttamasta selvityksestä. Suomessa on kuitenkin polttava tarve kehittää kansallisia rahoitusmekanismeja, kohdistaa olemassa olevia tukia joustavasti ja lisätä vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Alan investoinnit ovat Suomessa jääneet jälkeen yleisestä Euroopan investointikehityksestä, vaikkakin viimeaikaiset investointiluvut ovat aiempia vuosia lupaavampia. Selvityksessä tarkastellaan laajasti alan tulevaisuuden kilpailukykyä ja todetaan, että Suomessa voitaisiin lisätä lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa sekä luoda uusia korkean osaamisen työpaikkoja.

Kasvua erikoistumalla

Lääketeollisuus on Suomelle houkutteleva teollisuuden ala korkean osaamistarpeen ja korkean kannattavuuden takia. Viime vuonna alan investoinnit kasvoivat Suomessa noin 39 %. Kun investointien määrä vuonna 2019 oli 238 M€, oli se viime vuonna 330 M€.

Suomen vahvuuksia ovat muun muassa koulutettu työvoima ja korkeatasoinen perustutkimus. Lisäksi meillä on luotettava terveydenhuoltojärjestelmä ja ennakoitava toimintaympäristö investointeja harkitsevalle.

Nämä Suomen vahvuudet voidaan selvityksen mukaan parhaiten hyödyntää erikoistumalla muutamiin, kapean segmentin tuotteisiin ja keihäänkärkiin. Tällöin valittujen tutkimusalojen lisäksi niiden tuotantoa voisi olla tulevaisuudessa Suomessa.

Kasvu edellyttää tietoisia valintoja

Selvitystyössä esitellään kolme rinnakkaista kehityspolkua, jotka kaikki osaltaan vahvistavat suomalaista lääketeollisuutta ja luovat mahdollisuuksia uusille investoinneille.

Kullekin polulle lähteminen on kansallinen valinta, joka vaatii merkittäviä panostuksia ja yhteistä tahtotilaa niin julkisilta toimijoilta kuin yrityksiltä. Kehityspolut ovat: Huoltovarmuus, Tutkimuksesta liiketoiminnaksi ja Älykäs lääketeollisuus. Tutustu kehityspolkuihin tutkimusraportista: https://cris.vtt.fi/en/publications/l%C3%A4%C3%A4keteollisuuden-kehityspolkuja-kohti-vuotta-2030

Tutkimuksen toteutus

VTT:n työ- ja elinkeinoministeriölle ja Lääketeollisuus ry:lle tekemässä laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin lääketuotannon ja -kehityksen asiantuntijoita marras-joulukuussa 2020 sekä toteutettiin alan toimijoita laajasti kokoava ryhmäkeskustelu helmikuussa 2021. Aineiston perusteella raporttiin koottiin kokonaiskuva suomalaisten ja Suomessa toimivien lääkeyritysten nykytilanteesta ja alan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Jaakko Paasi, johtava tutkija, VTT
puh. 040 820 6138, jaakko.paasi@vtt.fiLisätietoja VTT:stä:

Liisa Hertz, viestintäpäällikkö 
Puh. 050 376 6613, liisa.hertz@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: www.vtt.fi,  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram

Tilaa

Multimedia

Multimedia