VTT:n tulos 2018: Vaikuttavuutta ja myönteistä talouskehitystä

Report this content

Vuosi 2018 oli VTT:lle menestyksekäs erityisesti tutkimus- ja asiakastoiminnan vaikuttavuuden kannalta. Myös taloudellinen tilanne koheni, vaikka vertailukelpoinen liiketulos jäi vielä hieman tappiolle.

Tilikaudella 2018 VTT:n emoyhtiön liikevaihto kasvoi 4,3 %, mutta VTT-konsernin liikevaihto pienentyi, mikä johtuu tytäryhtiöiden myymisestä. Samasta syystä niin emoyhtiön kuin koko konserninkin tilikauden tulos oli voitollinen (emoyhtiö 15,5 milj. euroa, konserni 13,5 milj. euroa).

”VTT:n vuosi oli onnistunut. Onnistuimme käynnistämään useita innovaatioekosysteemejä ja kääntämään tuloksen positiiviseksi TKI-rahoituksen haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Koska VTT on voittoa tavoittelematon yritys, tavoitteemme ei ole tehdä voittoa omistajalle, vaan laittaa tuotto kiertämään tutkimukseen. Toiminnan pitää tietenkin olla kannattavaa”, toimitusjohtaja Antti Vasara kuvaa VTT:n asemaa.

Kasvu EU-rahoituksesta ja asiakastoimeksiannoista

Kun liiketulos oikaistaan eli siinä ei huomioida tytäryhtiöiden myyntituottoa eikä erityiseriä, se jää hieman tappiolle (emoyhtiö –1,8 milj. euroa, konserni –2,4 milj. euroa). ”Vaikka emme vielä yltäneet neutraaliin tai voitolliseen liiketulokseen, olen todella tyytyväinen taloutemme kehitykseen”, Vasara toteaa. ”Emoyhtiön liikevaihdon kasvu tuli pitkälti EU-rahoituksesta ja kaupallisesta liiketoiminnasta, jossa asiakastulot parantuivat 12 % edellisvuodesta. Vuosina 2014–2018 VTT on kotiuttanut yhteensä 134 miljoonaa euroa maailman suurimasta tutkimusrahoitusohjelmasta eli EU:n Horisontti 2020:stä. Summa vastaa noin 17 %:a kaikesta Suomeen saadusta H2020-rahasta”, hän kertoo.

Tilikauden lopussa VTT-konserniin kuului emoyhtiön lisäksi kolme tytäryhtiötä: VTT Memsfab Oy, VTT Ventures Oy ja VTT International Oy. VTT myi testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoavan VTT Expert Services Oy:n ja Labtium Oy:n Eurofins Scientific Groupille 31.5.2018, sillä tällainen kaupallinen palvelutoiminta ei liity VTT:n strategiseen tehtävään tukea innovaatiotoimintaa tieteen ja teknologian keinoin. VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy sisältyvät konsernin lukuihin myyntipäivään asti.

VTT:n tehtävä on auttaa asiakkaita ja yhteiskuntaa menestymään

Vakaa taloudellinen tilanne on edellytys sille, että VTT pystyy toteuttamaan perustehtäväänsä: auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. VTT menestyy, kun sen asiakkaat menestyvät.

Vuonna 2018 VTT:läiset tekivät työtä yhteensä 1510 asiakkaan parhaaksi. Valtaosa asiakkaista (1290 kpl) oli yksityiseltä sektorilta niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin. 94 % asiakkaista kertoo tietopohjansa ja osaamisensa vahvistuneen VTT-yhteistyön ansiosta, ilmenee ulkopuolisella toimijalla teetetystä asiakasvaikuttavuustutkimuksesta.

”Asiakasprojektien lisäksi erinomainen keino tehdä yritysyhteistyötä ovat innovaatioekosysteemit”, Antti Vasara sanoo. ”Vuonna 2018 käynnistimme kaikkiaan kahdeksan uutta innovaatioekosysteemiä, mikä on hyvä saavutus. Niiden ympärille on jo rakentunut merkittäviä yritysvetoisia yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on viedä tutkimustuloksia ja innovaatioita kansainväliseksi liiketoiminnaksi tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden kanssa.”

Maailmassa, jossa niin haasteet kuin kilpailukin on globaalia, ei kuitenkaan voi tyytyä olemassa olevaan, vaan esimerkiksi vaikuttavuudesta on kerrottava vieläkin enemmän ja selkeämmin, Vasara muistuttaa. ”Lisäksi meidän täytyy pitää huolta toimintamme ja osaamistemme erinomaisuudesta kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi tutkijoidemme julkaisuaktiivisuus tieteellisissä huippulehdissä on asia, johon tulemme kiinnittämään erityishuomiota.”

”Meillä on vahva kansallinen mandaatti, mutta toimimme globaalisti”, Antti Vasara tähdentää. ”Tehtävämme on ratkaista globaaleja haasteita ja luoda niistä liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia asiakkaille ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Tätä työtä on ilo jatkaa hyvältä pohjalta myös tänä vuonna yhdessä VTT:läisten ja asiakkaiden kanssa.”  

VTT on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö. VTT on riippumaton ja puolueeton tutkimuslaitos, jonka erityistehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista niin elinkeinoelämässä kuin yhteiskunnallisesti.

Lisää tietoa VTT:n vuodesta 2018 kerrotaan viikolla 13 julkaistavassa vuosikertomuksessamme.

Tietoa VTT:n vaikuttavuudesta:

Tehdäkseen yhteiskunnallista ja asiakasvaikuttavuuttaan yhä paremmin näkyväksi VTT ryhtyi koostamaan vaikuttavuustarinoita. Ne kuvaavat VTT:n tuottamia hyötyjä pitkällä aikavälillä tietyllä alalla, kuten painetussa elektroniikassa. Nämä menestystarinat löytyvät VTT:n verkkosivuilta.

Lisätietoja

VTT

Antti Vasara, Toimitusjohtaja
antti.vasara@vtt.fi, puh. 020 722 4000

Tanja Huoponen, CFO
tanja.huoponen@vtt.fi, puh. 050 994 2325

Lisätietoja VTT:stä:

Anni Repo, viestintäpäällikkö 
Puh. 040 6858678, anni.repo@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla. Meillä on yli 75 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 258 miljoonaa euroa. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. VTT – beyond the obvious. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

VTT

Tilaa