VTT:n tutkimus parantaa jään kitkan arvioinnin luotettavuutta

Liukunopeus ja jään lämpötila vaikuttavat jäisen pinnan kitkaan enemmän kuin aiemmin on oletettu. VTT:n tutkijoiden kehittämän termodynaamisen mallin mukaan jää lämpenee ja sulaa tietyissä olosuhteissa, kun jokin materiaali liukuu sen pinnalla. Silloin jäästä tulee liukkaampaa. Kitkakerroin voi vastaavasti nousta yli 100-kertaiseksi, kun liukunopeus hidastuu ja lämpötila laskee. Mallia voidaan hyödyntää kehitettäessä mm. teitä, kiitoratoja, renkaita, kengänpohjia tai talviurheiluvälineitä.

Jään kitkaa mallinsivat VTT:n johtava tutkija Lasse Makkonen ja tutkija Maria Tikanmäki. Heidän mukaansa aiemmat jään kitkan teoriat ovat johtaneet osin virheellisiin tulkintoihin. Makkosen mukaan yksi VTT:n tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista on se, että lämpötilan noustessa kitka sulattaa jään ja liukuvan materiaalin väliin vesikalvon, jolla on useita kontaktipisteitä. Aiemmin on ajateltu, että kalvo täyttää rajapinnan tasaisesti.

”Nyt me pystymme laskemaan oikeasti, mitä kitkakertoimet ovat”, Lasse Makkonen sanoo. ”Olemme pystyneet todentamaan mallin toimivuuden mittausten avulla. Toisaalta tutkimuksemme viittaa siihen, että monet aiemmat laboratoriomittaukset ovat käyttökelvottomia teoreettiseen tulkintaan eivätkä edusta käytännön liukutilannetta.”

Jään kitkaa on tutkittu jo noin 150 vuoden ajan. Jo napa-alueita kartoittaneet tutkimusmatkailijat huomasivat, että äärimmäisen kylmässä säässä heidän rekensä liukuivat jäällä yhtä huonosti kuin hiekalla. Makkosen mukaan VTT:n uusi termodynaaminen malli tarjoaa menetelmän minkä tahansa materiaalin ja jään välisen kitkan määrittämiseen kaikissa olosuhteissa. Mallia voidaan hyödyntää muun muassa sellaisissa sovellutuksissa, jotka liittyvät teiden, kiitoratojen ja jalkakäytävien kunnossapitoon tai renkaiden, kengänpohjien ja talviurheiluvälineiden kehittämiseen.

”Uutta on myös kahden jäisen kappaleen keskinäisen kontaktin mallintaminen, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi jäänmurtamisen kehittämisessä. Lisäksi pystymme nyt mallintamaan myös sellaista jäätä, jonka päällä on sulanutta tai satanutta vettä.”

Lasse Makkosen ja Maria Tikanmäen tutkimus julkaistiin äskettäin Cold Regions Science and Technology – lehdessä, joka on alansa tunnetuin julkaisu. Tutkimustyötä rahoitti Suomen Akatemia.

VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT

Lisätietoja

VTT

Lasse Makkonen
Johtava tutkija
Puh. 020 722 4914
lasse.makkonen@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa