VTT-tuloskatsaus 1 - 12/2017: EU:n innovaatioprojektit kasvussa, liiketulos tappiolla, asiakasvaikuttavuus parantunut

VTT-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2017 yhteensä 180,2 miljoonaan euroa. Varsinaisen liikevaihdon lisäksi konsernin emoyhtiö hyödynsi tutkimustoiminnassaan valtion budjettirahoitusta 73,2  miljoonaa euroa ja sai muita tuottoja 4,2 miljoonaa euroa.

VTT on säilyttänyt vahvan asemansa merkittävänä eurooppalaisena toimijana EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa ja sitä kautta tutkimusrahoituksen kotiuttajana Suomeen. VTT:n rooli on tärkeä suomalaisten yritysten kansainvälisten verkostojen luojana sekä kotimaisten innovaatioekosysteemien rakentajana. EU:sta tullut kasvu ei kuitenkaan yksin riitä kattamaan Tekesin eli nykyisen Business Finlandin rahoituksen vähenemistä. Suomessa tutkimus- ja kehitysintensiteetin (T&K-menot/bkt) arvioidaan laskeneen vuonna 2017 kahdeksatta peräkkäistä vuotta.

VTT-konsernin kumulatiivinen liiketulos vuonna 2017 oli -2,2 miljoonaa euroa (liiketappio ennen erityiseriä, sisältäen emoyhtiön ja tytäryhtiöt). Konsernin kokonaistuotot (liikevaihto, valtionavustus ja muut tuotot) yhteensä 257,6 miljoonaan euroa vuonna 2017 vähenivät 11,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden johtuen lähinnä Tekesin eli Business Finlandin rahoituksen laskusta.

VTT:n vastuulle on yhtiöittämisessä vuonna 2015 siirretty tutkimuskäyttöön tarkoitettu ydinreaktori FiR1:n käytöstä poisto sekä vanhojen kuumakammiotilojen ennallistaminen, joiden kustannukset valtio on pääosin rahoittanut vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 VTT ei saanut valtiolta myönteistä päätöstä hakiessaan lisärahoitusta käytöstä poistojen tarkentuneisiin kokonaiskustannuksiin. VTT:n tilinpäätös 2017 sisältää edellä mainittuihin käytöstä poistoihin liittyvät arvioidut kustannukset myös tulevilta vuosilta vaikuttaen merkittävästi VTT:n tulokseen. Näiden erityiserien jälkeen konsernin liiketulos oli -17,5 miljoonaa euroa tappiollinen. VTT jatkaa valtion kanssa neuvotteluja näiden kustannusten korvaamisesta VTT:lle.

VTT on merkittävä T&K-sektorin investoija ja on tehnyt myös vuoden 2017 aikana huomattavia investointeja sekä strategisiin pilotointi- ja tutkimusympäristöihin että spin-off -yrityksiin. Konsernin nettoinvestoinnit olivat 24,3 miljoonaa euroa. Bio- ja kiertotalouden pilotointikeskus Bioruukkia rakennetaan vaiheittain. Uusien tekstiilikuitujen koeympäristö valmistui kesällä 2017, ja loppuosa biomassakeskuksesta valmistuu vuoden 2018 alkuun mennessä. VTT:n ydinturvallisuustutkimusalueeseen kuuluvaan Ydinturvallisuustaloon on investoitu lisää kuumakammioihin. Lisäksi osana elektroniikkateollisuuden uudistamisen ekosysteemiä Espoon puhdastiloissa Micronovassa uusitaan ja parannetaan tutkimuksen sekä valmistustoiminnan mahdollisuuksia.


Emo-VTT:n asiakastoimeksiannot pysyivät edellisenvuoden tasolla. Vuosittaisen asiakasvaikuttavuuskyselyn mukaan asiakkaitten arvio VTT:n toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta on parempi kuin koskaan aikaisemmin. Asiakkaat antoivat VTT:lle yleisarvioksi 4,2 (2015: 3,9, asteikko 1-5). Suomalaisista asiakkaista yli puolet arvioi, ettei hankkeissa saatuja hyötyjä olisi saavutettu ilman VTT:tä tai että VTT vauhditti hyötyjen toteutumista.

Lisätietoja:

Antti Vasara, toimitusjohtaja
Puh. 020 722 111
antti.vasara@vtt.fi

Tanja Huoponen, talousjohtaja
Puh. 020 722 5473
tanja.huoponen@vtt.fi

 

Lisätietoja VTT:stä:

Irma Lind
Viestinnän erityisasiantuntija
Puh. 020 722 6742
irma.lind@vtt.fi
www.vtt.fi  

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen. Lue lisää: www.vtt.fi  Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram. Kuvat ja videot löydät VTT:n kuvapankista.

Avainsanat:

Yrityksestä

VTT on yritysten ja yhteiskunnan visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan. VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista, ja meillä on lähes 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. Meillä työskentelee yli 2000 ammattilaista, ja kehitämme niin systeemisiä kuin teknologisia ratkaisuja, jotka voivat muuttaa maailmaa. Lupaamme ajatella kaikessa beyond the obvious.

Tilaa