VTT varoittaa: kestävän kehityksen mittarit ja menetelmät yksipuolisia

VTT kehittää teollisuudelle uudenlaisia kestävän kehityksen työvälineitä. VTT:n erikoistutkijan Teuvo Uusitalon mielestä nykyisin käytössä oleviin menetelmiin ja mittareihin liittyy riskejä, koska ne painottavat liikaa talouden ja yksittäisen yrityksen näkökulmaa.

”Tarvitaan menetelmiä, jotka ottavat paremmin huomioon liiketoiminnan sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset sekä yrityksessä että sen verkostossa”, Uusitalo sanoo. ”Jos muutosta ei synny, kestämätön elämäntapa jatkuu, emmekä välttämättä tunnista uusia bisnesmahdollisuuksiakaan. Markkinaosuudet ovat vaarassa.”

Uusitalon mukaan muut yritykset ja asiakkaat vaativat yrityksiltä laajempaa näkökulmaa kestävään kehitykseen.

”Myös lainsäädäntö tulee väistämättä ohjaamaan kehitystä tähän suuntaan, esimerkiksi ympäristövaatimukset ovat koko ajan kiristymässä. Euroopassa edelläkävijäyritykset ovat tilanteen jo tajunneet, muut ovat asiaan vasta havahtumassa.”

Kestävän kehityksen liiketoimintaverkostot luovat kestävää arvoa. Yrityksillä ei ole kuitenkaan ollut konkreettisia työkaluja, joiden avulla voidaan varmistaa, että yritysten kumppanit ja eri sidosryhmät toimivat samojen kestävien periaatteiden mukaisesti. VTT:n johtamassa kansainvälisessä SustainValue–tutkimushankkeessa on nyt syntynyt tällaisia työkaluja. Niillä voidaan osoittaa, missä arvoa syntyy ja missä sitä tuhotaan.

SustainValue-hankkeessa uutta on nimenomaan verkostomainen ajattelu. Yritysmaailmassa on jo testattavana suunnittelumenetelmä, joka auttaa kehittämään ja mittaamaan kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Fokus on siinäkin verkostossa ja tuotteen koko elinkaaressa. Lopulta tuotteen sijasta saatetaankin myydä kokonaispalvelua.

Hankkeessa on syntynyt myös esimerkiksi arvon muodostumista visuaalisella tavalla havainnollistava työkalu. Menettelytavan avulla voidaan näyttää, mitä positiivisia tai negatiivisia arvoja liiketoiminta tuottaa vaikkapa yrityksen eri sidosryhmille.

”Lisäksi kehitteillä on mittaristo, jonka avulla voidaan kartoittaa jonkin liiketoiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koko verkoston osalta. Nykyiset ympäristövaikutuksien arviointiin yleisesti sovellettavat mittarit eivät sellaisenaan sovellu verkoston toiminnan vaikutusten arviointiin”, Teuvo Uusitalo kertoo.

Luotettavien mittarien avulla yritys pystyy kertomaan myös asiakkailleen, että se toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

SustainValue on EU:n 7. puiteohjelman hanke, joka käynnistyi vuonna 2011 ja päättyy 2014. VTT:n lisäksi projektiin osallistuu eurooppalaisia yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä.

Lisätietoja:

VTT
Teuvo Uusitalo
Erikoistutkija
Puh. 040 835 6643
teuvo.uusitalo@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

www.vtt.fi  

________________________________________________________________________________________________________

VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lue ja katso lisää VTT:n historiasta ja visiosta 2020.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa