Koivurinteen tila Suomen ympäristöystävällisin

Koivurinteen tila on voittanut WWF:n ja MTK:n järjestämän kilpailun, jossa etsittiin Suomen ympäristöystävällisintä viljelijää. Saarijärvellä sijaitseva Toni ja Mari Haapakosken tilan päätuotantosuunta on lypsykarjatalous. Koivurinteen tila edustaa Suomea koko Itämeren alueen viljelijöiden välisessä loppukilpailussa, jonka voittaja julkistetaan marraskuun alussa Tukholmassa. Lisäksi Suomisen luomutilalle Turun Tortinmäessä myönnettiin kunniamaininta esimerkillisen ekologisesta ja eettisestä maataloustuotannosta.

Runsaan 200 hehtaarin suuruisella Koivurinteen tilalla on vuokramaineen 170 hehtaaria peltoa, josta suurin osa rajoittuu Saarijärven vesistöreittiin. Tilalla on 70 lehmää ja nuorta karjaa sekä lihanautoja 120. Tila on perheviljelmä, jonka isäntä Toni Haapakoski on päätoiminen yrittäjä. Timo Viitanen on tilan kokoaikainen työntekijä. Viime vuosina tilalle on rakennettu sekä kylmäpihatto että robottipihatto.

Kilpailun tuomaristo painotti ratkaisussaan ravinteiden kierrätystä, joka oli kilpailun tämän vuoden erillisteema Suomen osakilpailussa. Tuomariston mukaan tila osoitti käyttävänsä ravinteet tehokkaasti, sillä sadon sisältämät ravinteet vastasivat enintään lannalla tai lisälannoitteilla annettuja ravinnemääriä. Tuotantopanoksia käytetään tehokkaasti hyväksi uusinta teknologiaa hyödyntäen. Käytössä on muun muassa lietelannan moderni käsittely hivenaineita ja rikkiä lisäämällä. Tilan kaikki kompostoituva biomassa käytetään lannoitteena.

Lisäksi maan rakennetta hoidetaan kalkituksella, ojituksella ja nurmikierrolla. Vesistöjen ympärillä on laajat, hoidetut suojakaistat ja ravinteita pidättävä maatalouskosteikko on parhaillaan rakenteilla.

”Vaikka isäntäpari oli viljellyt tilaa vasta viisi vuotta, erittäin aktiivinen ja positiivinen ote ympäristöratkaisuihin näkyy tilan nykyisissä toimissa sekä suunnitelmissa”, kiittävät tuomaristoon kuuluvat WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen ja MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

”Olemme kehittäneet tilan toimintaa usealla eri sektorilla, ulospäin näkyy monta erillistä ympäristöä säästävää, kustannustehokasta menetelmää”, sanovat Toni ja Mari Haapakoski.

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpailussa haetaan sellaisia kustannustehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka ovat toteutettavissa mahdollisimman monella tilalla sen maantieteellisestä sijainnista, tuotantotavasta tai -suunnasta huolimatta.

”Esimerkillistä Haapakoskien toiminnassa on erityisesti innovatiivisuus ja uusimman tiedon jakaminen sekä toimiva yhteistyö tutkijoiden ja naapurien kanssa”, sanoo Liisa Pietola.

”Fosfori on ehtyvä ja ruoantuotannon kannalta kriittinen luonnonvara, jonka kierrätykseen tulee maataloudessa kiinnittää jatkossa merkittävää huomiota. Koivurinteen tilan tehokas lannanhyödyntäminen on hyvä esimerkki”, lisää Sampsa Vilhunen.

”Kolmen vuoden kilpailuhakemuksissa esiin tullut ympäristötoimenpiteiden kirjo on laaja. Yleisempään tietoisuuteen näitä hyviä käytäntöjä tuodaan MTK:n, WWF:n, Pro Agrian sekä TEHO- ja JÄRKI-hankkeiden ja muiden toimijoiden järjestämässä, viljelijöille suunnatussa Ympäristökuiskaajat-koulutushankkeessa”, Liisa Pietola ja Sampsa Vilhunen muistuttavat.

WWF pyrkii edistämään ympäristömyötäisiä viljelykäytäntöjä, joilla vähennetään vesistöjen rehevöitymistä ja ravinteiden, kuten fosforin ja typen, päätymistä vesistöihin ja Itämereen. Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto on osa tätä työtä.

Koivurinteen tila palkitaan WWF:n taholta 1 000 euron rahapalkinnolla sekä koko perheen virkistysviikonlopulla, jonka lahjoittaa MTK. Tila edustaa Suomea Itämeren alueen viljelijöiden loppukilpailussa, jonka pääpalkintona on Swedbankin lahjoittama 10 000 euroa. Loppukilpailun pääpalkinnon voitti viime vuonna ruotsalainen Wiggebyn tila ja edellisenä vuonna suomalainen Vapolan tila Uudestakaupungista.

Koivurinteen tilan ravinteiden kierrätystä ja ravinteiden käytön tehostamista tukevat toimet:

1)    Lietelannan moderni käsittely: hivenaineiden ja rikin lisääminen

2)    Maan rakenne on hoidettu kalkituksella, ojituksella ja nurmikierrolla

3)    Kotoinen rehu

4)    Lannan sijoitus ja lantalogistiikan kehittäminen - välivarastointi rekalla kontteihin

5)    Tilan kaikki kompostoituva biomassa käytetään lannoitteena

6)    Suojavyöhykkeiden niittojätteen hyödyntäminen eläinten ruokinnassa

Tilan ravinnepäästöjä vähentävät toimet:

7)    Kasvipeitteisyys 70 prosenttia

8)    Suojavyöhykkeiden käyttö

9)    Vesiensuojelukosteikko rakenteilla

Muut ympäristötoimet:

10)  Energiapuun korjuu mm. peltojen ojista ja reunoilta, tuhka metsän lannoitteeksi

11) Energiaratkaisut, kuten lämmön tuottaminen hakkeella ja viljan lajittelujätteellä ja maidon lämmön talteenotto

12) Ympäristötiedon jakaminen ja yhteistyö naapureiden ja tutkijoiden kanssa

Lisätiedot:
Toni ja Mari Haapakoski, puh. 040 521 8019
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, puh. 040 550 3854
YmpäristöjohtajaLiisa Pietola, MTK, puh. 050 438 4014

Lisää tietoa:
Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto-verkkosivut
http://www.wwf.fi/maapallomme/itameri/itameren-viljelijoiden-ymparistopalkinto

Avainsanat:

Yrityksestä

WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. WWF:n luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.