UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoituksen UPM:n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy:n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä. Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.

”UPM:n ja Yara Suomen hanke on konkreettinen lannoitevalmisteiden kehittämis- ja kokeiluhanke, jolla on selvät tavoitteet”, ylitarkastaja Anni Karhunen Ympäristöministeriöstä kertoo.

”Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti saadaan kehitettyä myös uutta liiketoimintaa”, Anni Karhunen jatkaa.  

”UPM:n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä”, kertoo UPM:n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja Esa Laurinsilta.

”Kehitämme yhdessä UPM:n R&D-tiimin kanssa ravinneratkaisua, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea”, Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen kertoo. Työtä tehdään UPM:n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. ”Kierrätyslannoitteet eivät sellaisenaan sisällä ravinteita oikeassa suhteessa kasvien tarpeisiin nähden ja siksi niitä täytyy täydentää kasveille helposti käytettävissä olevilla kivennäislannoitteilla. Näin varmistetaan, että ravinteet siirtyvät kasveihin kasvukauden aikana eivätkä jää pellolle ja huuhtoudu sieltä vesistöihin”, Timo Räsänen jatkaa.

”Yhtiöiden yhteinen tavoite on kehittää teollisen mittakaavan tehokas ravinneratkaisu, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä. Yhteishanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta ja teollisesta yhteistyöstä”, Laurinsilta ja Räsänen summaavat.

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Raki-ohjelman toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.

Lietteen uusien hyötykäyttömenetelmien kehitys on osa UPM R&D:n sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös UPM:n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa. Lue lisää upmbiofore.fi.

Lisätietoja antavat:

Esa Laurinsilta, johtaja, UPM, strategiset kumppanuudet, puh. 040 821 0350

Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 337 4514

UPM, Mediasuhteet

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com 

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

Yara

Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut parantavat viljelijöiden, jälleenmyyjien ja teollisuuden tuottavuutta vastuullisesti. Ne turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin.

Lannoitteemme ja viljelyosaamisemme auttavat kasvattamaan laadukkaita satoja ja vähentävät viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäristöratkaisumme parantavat ilmanlaatua sekä vähentävät teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Teollisuustuotteitamme käytetään raaka-aineina useilla eri aloilla.  Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1905 vastaamaan kasvavaan ruoantarpeeseen. Yaralla on lähes 13 000 työntekijää ja myyntiä yli 150 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta ja työllistämme 900 henkilöä. Yrityskulttuurimme edistää turvallisuutta. www.yara.fi 

Tilaa