Yara aloittaa Kolmisopen järven kunnostushankkeen Siilinjärvellä

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikka aloittaa Kolmisopen järven kunnostushankkeen. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Kolmisopen kyläyhdistyksen, paikallisten kalastusosuuskuntien ja hanketta koordinoivan Vesi-Eko Oy:n kanssa. Kunnostushanke kestää viisi vuotta ja sen tavoitteena on Kolmisopen järven virkistys- ja kalastuskäyttöarvon lisääminen. Kolmisopen pääasiallinen ongelma on rehevöityminen ja kalaston särkivaltaisuus. Hankkeen aikana Kolmisopen järvellä tehdään kasvillisuuden poistoa, ruoppausta ja hoitokalastusta.


Kolmisopen rehevyyttä vähennetään poistamalla liiallista vesikasvillisuutta. Tähän tarkoitukseen suunniteltu laite repii järven pohjasta vesikasvien juurakoita, jotka poistetaan vedestä. Kolmisopen järvessä Rötikönlahden eteläisellä suualueella vesikasvillisuutta on runsaimmin, joten toimenpide kohdistetaan pääasiassa sinne. Kasvillisuuden poiston tavoitteena on virkistyskäyttöarvon sekä maisemallisten arvojen lisääminen. Kasvillisuuden poisto on aloitettu 31.8. ja toimenpiteet jatkuvat ensi kesänä. Toimenpiteen aikana vesi voi käsiteltävällä alueella hetkellisesti samentua.

Kalastus on aloitettu elokuussa koekalastuksella, jolla selvitettiin järven kalakannan rakennetta. Yaran Siilinjärven ympäristöpäällikkö Leena Huttunen kertoo, että ”järvessä todettiin olevan paljon pientä ahventa ja särkeä. Vaikka järvessä on vahva petokalakanta, se ei pysty pitämään kurissa särkikalojen ja pienten ahventen kantaa. Näin ollen rehevyyttä vähentävä ja vedenlaatua parantava hoitokalastus kohdistetaan näihin pieniin kaloihin.”

Ensimmäinen hoitokalastus tehdään syyskuun loppupuolella. Kalastuksen toteuttaa ammattikalastaja nuotta- ja rysäkalastuksena. Kalastoon kohdistuvat toimenpiteet jaksotetaan viidelle vuodelle. Syksyllä 2019, viiden vuoden hoitojakson jälkeen toteutetaan uusi koekalastus kalakannan rakenteen selvittämiseksi ja jatkosuositusten antamiseksi.

Ruoppaus toteutetaan talvella 2016 ja se tehdään osittain jään päältä kaivinkoneella. Työn suorittaa paikallinen koneurakoitsija. Ruoppaus kohdistuu Rötikönlahdessa olevan saaren eteläkärkeen, jossa kasvaa ruoko- ja osmankäämimättäitä. Ruoppauksen tavoite on lisätä alueen maisemallista arvoa ja avartaa Rötikönsalmea, jotta vesi pääsee vapaammin liikkumaan salmessa. Ruoppaus on luvanvarainen toimenpide. Kunnostussuunnitelma on parhaillaan Itä-Suomen Aluehallintovirastossa käsiteltävänä ja siihen odotetaan päätöstä syksyn aikana.

”Kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa kutsuimme Kolmisopen kyläläisiä ja kalastusosuuskuntien jäseniä keskustelemaan hankkeen sisällöstä. Kunnostushankkeen taustalla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston asettama velvoite kunnostaa Kolmisopen järven Rötikönlahtea. Yhteistyössä Kolmisopen kyläläisten kanssa päätettiin, että hankkeessa kunnostetaan Kolmisopen järveä kuitenkin kokonaisvaltaisemmin. Hanketta toteuttamaan on valittu paikallisia urakoitsijoita mahdollisuuksien mukaan” kertoo Yaran Siilinjärven kaivoksen tuotantopäällikkö Teija Kankaanpää.

Kolmisopen järveä on hapetettu ja ilmastettu järjestelmällisesti vuodesta 2007 lähtien Yaran toimesta.

Lisätietoja:
Teija Kankaanpää, tuotantopäällikkö, Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivos, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa. Yaralla on myyntiä 150 maassa. Turvallisuus on meille ykkösasia.

Suomessa Yaralla on neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos ja Suomen suurin avolouhos. Kaivoksen apatiittimalmista irrotettava fosfori jatkojalostetaan lannoitteeksi. Siilinjärven apatiitti tunnetaan yhtenä maailman puhtaimpana apatiittina. Yara työllistää Suomessa noin 1300 henkilöä urakoitsijat mukaan lukien.

Yrityksestä

Yara International ASA on globaali kemianalan yritys, joka valmistaa ja markkinoi kivennäislannoitteita sekä typpipohjaisia kemikaaleja teollisuuteen sekä ympäristönsuojeluun. Yaralla on toimintaa yli 50 maassa ja työntekijöitä noin 7 300. Yara Suomi Oy on Yara Internationalin tytäryhtiö, jolla on palveluksessaan lähes 900 henkilöä ja neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja SIilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema sijaitsee Vihdissä. Lue lisää osoitteesta www.yara.com tai www.yara.fi.

Tilaa