Yara investoi 235 miljoonaa euroa Siilinjärven rikkihappotuotantoon

Report this content

Yara on päättänyt investoida Siilinjärven rikkihappotuotannon uudistukseen yhteensä 235 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana. Muutosprojektin yhteydessä tuotantoprosessi yksinkertaistuu, tuotannon luotettavuus paranee ja lämmön talteenotto tehostuu.

Rikkihappoa tarvitaan fosforihapon, lannoitteiden ja rehufosfaattien valmistuksessa. Se on siten merkittävä kemikaali huoltovarmuuden kannalta. Rikkihappotuotannossa raaka-aineena käytetään tällä hetkellä Pyhäsalmen kaivoksen sivutuotteena syntynyttä pyriittiä, jota riittää vielä noin viisi vuotta. Sen jälkeen rikkihapon valmistus tulee perustumaan rikin polttoon. Muutos vaatii mittavia uudistuksia koko Siilinjärven rikkihapon tuotantoprosessissa.

Uudistushankkeen valmistelevat työt on aloitettu vuonna 2022 ja seuraavan neljän vuoden aikana rakennetaan tuotantotilat ja laitteistot kiinteän rikin vastaanottoon, varastointiin ja sulatukseen sekä tehdään tarvittavat muutokset prosessiin. Uudistetun prosessin tuotanto käynnistyy asteittain vuodesta 2025 alkaen.

”Investointi on erittäin tärkeä toimipaikan ja koko Suomen lannoitetuotannon tulevaisuuden kannalta. Kehitysinvestointeja tarvitaan toimipaikalla myös jatkossa”, toteaa Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mikko Keränen.

Siilinjärven tehtailla on panostettu energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen jo pitkään. Rikkihappotehtaalla rikin polton yhteydessä talteen otettavaa höyryä hyödynnetään toimipaikalla sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Poltettava rikki on siten sekä toimipaikan että Siilinjärven taajaman kaukolämpöverkon tarvitseman puhtaan energian lähde.

”Olen kiitollinen siitä laadukkaasta työstä mitä Siilinjärven toimipaikalla on jo vuosia hankkeen mahdollistamiseksi tehty. Osaava henkilöstö, toimipaikalla tuotettava energia sekä EU-alueen ainoasta fosfaattiesiintymästä saatava fosfori ovat meidän kilpailuetuja jatkossakin”, kommentoi Yaran Pohjois-Euroopan tuotantojohtaja Mika Perälä.

Rikkihappotuotannon uudistusten jälkeen pyriitin polton sivutuotteena syntyneen pasutteen, eli rautaoksidin tuotanto päättyy. Yara jatkaa siihen mennessä syntyneen pasutteen myyntiä terästeollisuuden raaka-aineeksi.

Lisätietoja:
Mikko Keränen, Yara Siilinjärvi, tehtaanjohtaja, puh. 050 300 7870

Yara lyhyesti

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa sekä kierrätyslannoitteita valmistavat tuotantolaitokset Nokialla ja Viitasaarella. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita yli 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia