Yara käynnistää tutkimushankkeen lannoituksen peltopäästöjen selvittämiseksi

Report this content

Yara on käynnistänyt uuden tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, millä toimilla voidaan vaikuttaa viljelyn kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilen sidontaan. Hanke toteutetaan Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä yhteistyössä HKScanin ja Fazerin kanssa.

Kaksivuotisessa hankkeessa testataan, miten eri lannoitusohjelmat ja viljelytoimet vaikuttavat typenkäytöstä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin kevätvehnällä ja nurmilla. Mittaamalla hiilidioksidi-, typpioksiduuli-  ja metaanipäästöjä selvitetään päästöjen määrä ja ajoittuminen. Lisäksi mittauksilla selvitetään vaikutuksia hiilen sidontaan.

”Kokeissa pyritään löytämään ne viljelytoimet, joista syntyy mahdollisimman pienet päästöt ja mahdollisimman hyvä sato. Hankkeen lopputulemana laaditaan toimenpidesuosituksia peltoviljelyn kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi”, kertoo hankkeen vetäjä kehitysagronomi Mervi Seppänen Yaralta.

Yara on pitkään kehittänyt tuotteita ja digitaalisia työkaluja typen käytön tehokkuuden parantamiseksi ja käynnistyvä hanke on tärkeä askel hyvien viljelykäytäntöjen edelleen kehittämisessä. Hankkeessa yhdistyy korkea teknologia, ruokaketjun yritysten ilmastotavoitteet ja Yaran agronominen osaaminen.

”HKScanin tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju maatiloilta kuluttajille vuoden 2040 loppuun mennessä. Uudet tavat tuottaa ruokaa ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Alkutuotannon osalta työmme keskiössä ovat peltoviljelyn resurssitehokkuus ja hiilensidonnan edistäminen yhdessä sopimustuottajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Tässä yhteistyötutkimuksessa saadaan tärkeää tietoa lannoituksen ympäristövaikutuksista”, painottaa kehityspäällikkö Aira Harju HKScanista.

”Fazer on asettanut SBTi-ilmastotavoitteen kasvihuonepäästöjensä vähentämiselle. Koska pääosa viljatuotteidemme ympäristövaikutuksista syntyy raaka-aineiden tuotannossa, näemme tärkeänä olla mukana edistämässä tähän liittyvää tutkimusta”, sanoo vastuullisen hankinnan johtaja Kaisa Mattson Fazerilta.

Datasense Oy toimii projektissa teknologia- ja analyysipalveluiden tuottajana. Tutkimuksessa käytetään kotimaista huipputeknologiaa, kuten Gasmet-monikaasuanalysaattoria ja Datasensen automaattisia kammiojärjestelmiä, joihin on integroitu Vaisalan sensoriteknologiaa.

Maa- ja metsätaloudessa on suuri potentiaali vähentää päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta, mutta samalla ruoantuotanto tulee turvata. Viljelijöiden työ on vaikeutunut sään ääri-ilmiöiden lisäännyttyä. Kasvinravitsemuksen osaajana Yara haluaa omilla toimillaan osallistua ilmastonmuutoksen ja ruoantuotannon haasteiden ratkaisemiseen.

Yara edistää luontopositiivista ruoantuotantoa vähentämällä päästöjä lannoitetuotannossa sekä tarjoamalla viljelijöille tuotteita, digitaalisia työkaluja, tutkimusta ja neuvontaa, joiden avulla parannetaan viljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta, vähennetään peltojen ilmasto- ja vesistöpäästöjä sekä parannetaan maan kasvukuntoa ja hiilensidontaa.

Lisätietoja:

Mervi Seppänen, kehitysagronomi, Yara Suomi Oy, puh. 050 5232 730, mervi.seppanen@yara.com

Yara Suomi:
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa sekä kierrätyslannoitteita valmistavat tuotantolaitokset Nokialla ja Viitasaarella. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. 
Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita yli 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi

Yaran Kotkaniemen tutkimuskeskus:
Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä on tutkittu lannoitteiden vaikutusta viljelyyn jo 60 vuotta. Kotkaniemen pelloilla on viljoilla, nurmella ja öljykasveilla käynnissä 50 kenttäkoetta 3000 koeruudulla. Tutkimustyön ansiosta on voitu kehittää innovatiivisia viljely- ja lannoitusratkaisuja sekä Suomen haastaviin kasvuoloihin räätälöityjä lannoitteita. Kotkaniemessä tehdään tiivistä yhteistyötä viljelijöiden, tutkimuslaitosten ja ruokaketjun toimijoiden kanssa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia