Yara lisää kaukolämmön tuotantoa Siilinjärvellä hiilidioksidivapaista energialähteistä

Report this content

Siilinjärven kaukolämmön käyttäjät saavat lähivuosina lähes kaiken käyttämänsä lämmön Yaran Siilinjärven tehtaiden prosessilämmöstä. Yara ja pitkäaikainen yhteistyökumppani energia- ja vesiyhtiö Adven huolehtivat yhdessä energian talteenotosta ja lämmöntoimituksesta. Toimitettavan kaukolämmön energiantuotanto on hiilidioksidivapaata.  

Yara on aiemmin toimittanut noin 80 prosenttia Siilinjärven kaukolämpöverkon tarvitsemasta energiasta, ja lähivuosina sen tavoitteena on kattaa verkon koko lämmitystarve. Taustalla on rikkihappotehtaan prosessien uudistus, jonka myötä lämpö voidaan ottaa entistä tehokkaammin talteen.

- Kyseessä on konkreettinen esimerkki teollisuuden ilmastotoimista. Energian kierrättämistä ja hyödyntämistä kaukolämmössä tehdään Suomessa jonkin verran, mutta on poikkeuksellista, että lähes kaikki verkkoon tarvittava energia tulee teollisuuden sivuvirroista, kertoo Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki.

- Siilinjärven taajamakeskuksen kattava kaukolämpöverkko saa jatkossa kestävästi ja ekologisesti tuotettua lämpöä. Olemme pitkään kehittäneet erilaisia ratkaisuja, joilla voimme vähentää tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja tämä on yksi esimerkki näistä konkreettisista toimista, Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Mika Perälä sanoo.

Pyriitin ja rikin polttamisessa syntyvä lämpö otetaan hyötykäyttöön

Prosessilämpöä syntyy, kun rikkihapon valmistuksessa poltetaan Pyhäsalmelta louhittua pyriittiä ja öljynjalostamon sivutuotteena syntyvää rikkiä. Polttoprosessissa syntyy höyryä, josta osasta tehdään sähköä ja osasta kaukolämpöä. Energia tulee tällöin kaukolämpöverkkoon tehtaan normaalin tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.

- Meillä on pitkä ja toimiva yhteistyö Advenin kanssa ja mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa muutakin yhteistyötä energiatehokkuuden alueella. Tehtaamme tulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää prosessienergian talteenottoa edelleen eteenpäin, jolloin myös kaukolämpöverkkoa voi laajentaa, Perälä kertoo.

Yaran Siilinjärven toimipaikalla on kaivoksen rikastamon lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Yaran Siilinjärven tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi.

Lisätiedot:  

Yara Siilinjärvi, tehtaanjohtaja Mika Perälä, mika.perala@yara.com, +358 50 386 0640

Adven, asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki, heikki.aarrejoki@adven.com, +358 50 411 1848

Yara:
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Missiomme on maailman väestön ruokkiminen vastuullisesti ja planeettamme suojeleminen. Suomessa Yaran tehtaat sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa ja Vihdissä toimii tutkimusasema. Suomessa Yara työllistää noin 900 henkilöä.

Yara Siilinjärven päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Kaivoksesta saadaan maailman puhtainta fosfaattia, josta irrotetaan fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. Toimipaikalla valmistetut lannoitteet käytetään pääosin kotimaan peltoviljelyssä ja metsien lannoituksessa. Siilinjärven puhtaan fosfaatin ansiosta Yaran lannoitteilla on puhtaus- ja laatutakuu. Yara on Kuopion alueella merkittävä ja Siilinjärvellä suurin teollinen työnantaja. Urakoitsijat mukaan lukien Siilinjärven toimipaikalla työskentelee päivittäin 750 henkilöä. Työllisyysvaikutus on noin 2400 henkilötyövuotta. Yara on investoinut Suomeen lähes miljardi euroa, josta 675 miljoonaa euroa Siilinjärvelle. www.yara.fi

Adven: 
Meitä advenilaisia ohjaa tarkoitus: Advantage in energy. For business, people and planet. Olemme osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uskomme, että ympäristöä säästävien energiaratkaisujen avulla, jotka etsimme, rakennamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, voimme vaikuttaa yritysten, ihmisten ja maapallon tulevaisuuteen.   

Adven on johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Tuotamme teollisuudelle höyryä, lämpöä ja kylmää sekä toteutamme erilaisia ratkaisuja energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Kiinteistöille tuotamme lämmitystä ja viilennystä kaukolämmöllä sekä kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla, joissa hyödynnämme muun muassa bio- ja geoenergiaa. Liiketoimintamallimme perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. 

Liikevaihtomme on 200 meur ja taseen loppusumma 800 meur. Meillä on lähes 40 vuoden kokemus ja palveluksessamme on noin 370 ammattilaista. Operoimme yli 300 energialaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1900 MW. www.adven.fi  

Tilaa