Yara Uudenkaupungin tehtaan investointi vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen, vientiin ja kilpailukykyyn

Yaran Uudenkaupungin lannoitetehtaan laajennus on valmistunut ja hanke on edennyt käyttöönottovaiheeseen. Investoinnin kokonaissumma on yli 50 miljoonaa euroa. Rakentamisen tuoma alueellinen työllisyysvaikutus on ollut merkittävä ja sillä on positiivinen vaikutus Suomen vientiin sekä tehtaan kilpailukykyyn.

Vuonna 2014 alkanut laajennushanke on työllistänyt suuren joukon lähialueen urakoitsijoita. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on kokonaisuudessaan yhteensä noin 150 henkilötyövuotta. Yara on merkittävä työnantaja Uudessakaupungissa, sillä vuonna 2015 tehtaan kokonaistyöllisyysvaikutus oli KPMG:n arvion mukaan yhteensä noin 900 henkilötyövuotta.

– Laajennuksen myötä voimme vastata paremmin lannoitteiden kasvavaan kysyntään maailmanmarkkinoilla. Tehtaan tuotantomäärä kasvaa noin 250 000 tonnilla ja tämä lisätuotanto menee kokonaisuudessaan vientiin. Investoinnin myötä tuotannon kokonaismäärä kohoaa nykyisestä miljoonasta tonnista noin 1,3 miljoonaan tonniin, tehtaanjohtaja Tommi Hevonoja kertoo.

Tällä hetkellä Uudenkaupungin lannoitetuotannosta yli 80 prosenttia menee vientiin. Tärkeimmät vientimaat ja -alueet ovat Kiina, Thaimaa, Baltia ja Pohjois-Eurooppa. Viime vuonna Yara Suomen viennin arvo oli yhteensä noin 480 miljoonaa euroa. Se vastaa lähes viittä prosenttia kemianteollisuuden tuotteiden kokonaisviennistä, joka oli noin 10,1 miljardia euroa.

Uuden tuotantolinjan sydämenä toimii Spherodizer -rakeistusrumpu, jossa lannoiteliemi muutetaan tasalaatuisiksi NPK-lannoiterakeiksi. Rummun erikoisuutena on yhdistetty rakeistus ja kuivaus. Rakeiden kuivaukseen käytetään öljyn sijaan typpihapon valmistuksessa syntyvää lämpöä, joka parantaa laitoksen energiataloutta. Kustannustehokas lisätuotanto vahvistaa tehtaan asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

Yara on investoinut Suomeen vuosien 2008–2016 aikana yhteensä yli 700 miljoonaa euroa, josta Ugin tehtaaseen noin 200 miljoonaa euroa. Tästä summasta reilu 50 miljoonaa euroa on kohdistunut uuteen tehdaslaajennukseen.

Mittavilla investoinneilla Yara tavoittelee kestävää kehitystä. Investointien edellytyksenä on, että Suomen  toimintaympäristö säilyy kilpailukykyisenä, viranomaismenettelyt sekä asioiden hoito joustavana ja verotus yritystoimintaa tukevana.

Yara haluaa toiminnallaan osallistua globaalien haasteiden, kuten kasvavan ruoantarpeen ja ilmaston lämpenemisen ratkaisemiseen. Yaralla on ratkaisuja, jotka tukevat viljelyn tuottavuutta ja edistävät kestävää kehitystä vähentämällä päästöjä sekä veden kulutusta. Tällä hetkellä Yaran lannoitteiden avulla ruokitaan satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Yrityksen toiminnan perustana on tieto siitä, että tulevaisuudessa maailmaan tarvitaan jatkuvasti lisää ruokaa. Tähän linkittyy myös Uudenkaupungin tehtaan toiminta.

Lisätietoja: Tommi Hevonoja, tehtaanjohtaja, Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat, puh. 050 346 5440

Tilaa

Multimedia

Multimedia