Yaran rikastushiekan käsittelylaitosinvestoinnilla merkittävä työllisyysvaikutus

Yaran uuden rikastushiekan käsittelylaitoksen n.s. ”pastalaitoksen” rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja kesäkuussa vietetään harjakaisia. Laitos valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2017. Investoinnin kokonaissumma on noin 75 miljoonaa euroa, josta 55 miljoonaa kohdistuu tälle vuodelle. Investoinnin rakennusaikainen työllisyysvaikutus on merkittävä.

Investointi työllistää noin 200 henkilöä. Työllisyysvaikutuksia syntyy laitoksen rakentamisesta, putkistoista, laitteiden valmistamisesta ja asentamisesta sekä muusta aliurakoinnista. Rakennustyömaalla työskentelee nyt noin 60 henkilöä ja loppuvuodesta 2016 enimmillään noin 100 henkilöä, toteaa Yara Siilinjärven tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki.

Investoinnin suurin yksittäinen urakka on rikastushiekan käsittelylaitos, jonka toimittaa Outotec. Muita urakoita ovat Raasion pumppaamo, rikastushiekkaputket ja sähkönjakelu. Kaikki Yaran investointiin liittyvät sopimukset on tehty suomalaisten toimittajien kanssa. Noin puolet Outotecin rakennusprojektiin liittyvistä hankinnoista tulee Suomesta ja näistä noin 10 miljoonan euron arvosta hankitaan lähialueelta.

Siilinjärven kaivoksella tuotetaan vuosittain noin miljoona tonnia apatiittirikastetta. Noin 90 % kaivoksella tuotetusta apatiittirikasteesta jatkojalostetaan Yara Suomen tehtailla lannoitteiksi ja rehufosfaateiksi. Rikasteen valmistuksen yhteydessä syntyy noin 10 miljoonaa tonnia rikastushiekkaa. Hiekka läjitetään rikastushiekka-altaalle, jonne se pumpataan hiekan ja veden seoksena. Nykyisin altaalle pumpattava seos sisältää hiekkaa noin 45 prosenttia ja loput vettä. Nykyisellä läjitystavalla Mustin rikastushiekka-allas tulisi täyteen lähivuosina.

Uudessa rikastushiekan käsittelylaitoksessa nostetaan seoksen hiekkapitoisuutta. Näin  rikastushiekan läjitysominaisuudet paranevat, kun altaalle pystytään läjittämään enemmän hiekkaa ja nykyinen allas voi toimia hiekan läjityskohteena useiden vuosien ajan, sanoo Yaran Siilinjärven kaivoksen johtaja Teija Kankaanpää.

Yara Siilinjärven välillinen työllisyysvaikutus kohdistuu useille toimialoille

Yaran Siilinjärven toimipaikka työllistää välittömästi noin 390 henkilötyövuotta. Välilliset työllisyysvaikutukset on arvioitu olevan noin 1 800 henkilötyövuotta*, josta joka päivä toimipaikalla työskentelevien toimittajien osuus on noin 400 henkilötyövuoden verran. Yara Siilinjärven välillinen työllisyysvaikutus kohdistuu alihankintaketjujen kautta laajasti useille toimialoille kuten esimerkiksi kaivostoimintaan, rakentamiseen, maaliikenteeseen  ja tukkukauppaan. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkilötyövuotta viidellä paikkakunnalla. Välilliset työllisyysvaikutukset on arvioitu olevan noin 2 800 henkilötyövuotta*.

Yaran investoinnit Siilinjärvellä 2016 yhteensä 110 miljoonaa euroa

Yaran suunnitellut investoinnit Suomeen vuonna 2016 ovat yhteensä noin 150 miljoonaa euroa, josta Siilinjärvelle 110 miljoonaa euroa. Suurimpaan yksittäiseen investointiin, kaivoksen ”pastalaitokseen”, käytetään 55 miljoonaa euroa. Muita investointikohteita ovat esimerkiksi infra, vuosihuoltoseisakit sekä rikki- ja typpihapposäiliöiden uusiminen. Vuosina 2008–2015 Yara on investoinut Suomeen yhteensä 600 miljoonaa euroa, josta Siilinjärvelle 410 miljoonaa euroa. 

*Välillisen työllisyysvaikutuksen on arvioinut KPMG mallinnuksen kautta.

Lisätietoja:

Taisto Koivumäki, tehtaanjohtaja, Yara Siilinjärven tehtaat, puh.  050 554 504, taisto.koivumaki@yara.com

Teija Kankaanpää, kaivoksen johtaja, Yara Siilinjärven kaivos, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com

Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa maapallon kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat ilman laatua sekä tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa. Yaralla on myyntiä 150 maassa. Turvallisuus on meille ykkösasia.

Yrityksestä

Yara International ASA on globaali kemianalan yritys, joka valmistaa ja markkinoi kivennäislannoitteita sekä typpipohjaisia kemikaaleja teollisuuteen sekä ympäristönsuojeluun. Yaralla on toimintaa yli 50 maassa ja työntekijöitä noin 7 300. Yara Suomi Oy on Yara Internationalin tytäryhtiö, jolla on palveluksessaan lähes 900 henkilöä ja neljä tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja SIilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema sijaitsee Vihdissä. Lue lisää osoitteesta www.yara.com tai www.yara.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia