SKAPA


Photographe: Elise Florman

Minoo Akhtarzand, SKAPAs Ordförande och Länshövding för Västmanlands län. Joakim Staberg, grundare och innovatör på Coloreel. Håkan Lans, uppfinnare och superentreprenör.

Basse résolution

Moyenne résolution

Résolution originale

S’abonner

Communiqués connexes