Appointment of Director to the Board

The Shareholders Committee of Ganger Rolf ASA has elected Helen Margaret Mahy (UK) as a new Director to the Board of the Company.

This election coincides with Pauline Mary Walsh retiring from the Board.

The Board of the Company is hereafter composed by the following Directors:

Fred. Olsen (Chairman)

Anna-Synnøve Bye

Helen Margaret Mahy

Andreas Mellbye

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.