INVITATION TO 4Q 2012 PRESENTATION

In connection with the release of fourth quarter 2012 and preliminary results for 2012, a presentation will be held on Wednesday 20 February 2013 at 09:00 am at the company`s offices in Fred Olsens gate 2, Oslo.

Registration to Sissel Walum, e-mail: sissel.walum@fredolsen.no or tel. +47 22341026.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.