SUMMON TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting in Ganger Rolf ASA will be held on Thursday 26 May 2011 at 2 p.m. at the Company`s offices in Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Please see attachment

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Documents & Links