A kiberbűnözés leküzdése: Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az ENISA és az Europol

A mai napon az ENISA és az Europol vezetői stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá az Europol hágai központjában, hogy a kiberbűnözés elleni harcban elősegítsék szakmai tapasztalatcserét és a szorosabb együttműködést.

TARTALOM

A megállapodás célja az Europol kiberbűnözési központja (European Cybercrime Center - EC3) és az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) közötti együttműködés fejlesztése, hogy az uniós tagállamok és az uniós intézmények segítséget kapjanak a kiberbűnözés megelőzésében és leküzdésében. A megállapodás nem terjed ki a személyes adatok megosztására.

Az együttműködés az alábbi elemeket tartalmazza:

  • specifikus tudásanyag és szakértelem megosztása,
  • az általános szituációs jelentések részletes kifejtése,
  • a stratégiai elemzésekből és a helyes gyakorlatokból készülő jelentések,
  • a kapacitásnövelés erősítése tréningeken és tájékoztató programokon keresztül az uniós szintű hálózati és információbiztonság megőrzése érdekében.

Az ENISA részt vesz az EC3 programtestületében (EC3 Programme Board), illetve az EC3 is tagja az ENISA-n belüli érdekelt felek állandó csoportjának (Permanent Stakeholders Group), amely az ENISA igazgatóját látja el tanácsokkal az éves munkatervet és a prioritásokat illetően. Az ENISA és az EC3 mindig is szorosan együttműködött a kiberbiztonság uniós szintű növelésében és a kiberbűnözés elleni harcban. Eddigi munkájuk eredményeként többek között kiadtak egy, a botnetek visszaszorításáról szóló közös tanulmányt; részt vettek az európai kiberbiztonsági hónapon (European CyberSecurity Month); olyan kibergyakorlatokon vettek részt, mint, amilyen a CyberEurope; CERTeknek szóló, helyes gyakorlatokat tartalmazó útmutatót adtak ki; szakmai műhelyek és konferenciák segítségével növelték a CERTek és a rendfenntartó erők közötti együttműködést.

Prof. Udo Helmbrecht az ENISA ügyvezető igazgatója és Rob Wainwright az Europol vezetője közös nyilatkozatot adott ki: „Ez a megállapodás egy fontos lépés abban a harcban, amit az egyre képzettebb kiberbűnözők ellen folytatunk, akik minden eddiginél több időt, pénzt és emberi erőforrást fordítanak a célzott támadások végrehajtására. A megállapodásunk jól példázza elkötelezettségünket, hogy saját szakterületünkkel járuljunk hozzá a közös erőfeszítéshez, és támogassuk egymás munkáját, melynek célja, hogy Európában biztonságosabbá tegyük az online világot. Becslések szerint a kiberbűnözés éves szinten több, mint 400 milliárd dollár kárt okoz a globális gazdaság számára1. A szorosabb együttműködéssel és a szakértelem megosztásával erősebbé tesszük Európát a kiberbűnözők elleni harcban.”

Háttér-információ

Az ENISA egy kiberbiztonsági szakértői testület. Központja a görög Heraklionban található, és egy irodával rendelkezik Athénban. A testület az uniós tagállamokat, az Európai Bizottságot és az érdekelt feleket támogatja, hogy megelőzhessék és kezelhessék a hálózati és információbiztonsági problémákat.

Az * Europol, hágai központtal rendelkező európai rendőrségi hivatal, amelynek feladata a rendfenntartó erők uniós szintű együttműködésének biztosítása, illetve az uniós tagállamok szervezett bűnözés, terrorizmus és más súlyos, kettő vagy annál több uniós tagállamot érintő bűncselekmény megelőzése és leküzdése érdekében tett lépéseinek támogatása (a Tanács 2009/371/JHA határozata). Az EC3 (European Cybercrime Centre), az európai kiberbűnözési központ, az Europolon belül működik, és az unió kiberbűnözés elleni frontvonalát képviseli. A központ a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit támogatja, hogy azok a nyomozások és a nemzetközi partnerekkel való együttműködéshez szükséges műveleti és elemzői kapacitást tudjanak kiépíteni

a kiberbűnözés területén. A központ hatásköre az (online) fizetési csalásokra, a gyermekek online történő szexuális kizsákmányolására és az Európai Unió területén található kritikus infrastruktúrákat és információs rendszereket érintő bűncselekményekre terjed ki. 

1. McAfee (2014), Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, June 2014

Kapcsolat interjúszervezéshez: Ulf Bergström, vezető vállalati kommunikációs tisztviselő és szóvivő, ENISA, +30 6948 460 143, vagy Lisanne Kosters, az Europol szóvivője, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links