Během října, Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, se můžete dozvědět, jak bezpečně používat internet

Zajímá vás, jak se na internetu pohybovat bezpečně? V průběhu října se můžete zúčastnit desítek webinářů a dalších akcí, které jsou součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Tato kampaň EU začala dnes v Bruselu. Více než 100 akcí v 25 zemích (seznam viz níže) nabízí rady, soutěže, možnosti vzdělávání a sdílení osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti informací, díky nimž se všichni můžeme lépe chránit před kybernetickými hrozbami. Téma kampaně – „Za kybernetickou bezpečnost zodpovídáme všichni společně – Zastav se. Zamysli se. Zapoj se.“ – vybízí lidi k tomu, aby se dozvěděli více o bezpečném používání internetu a pomohli i ostatním chránit se před kybernetickými hrozbami. Nápomocná je tomu i Strategie pro jednotný digitální trh, která bude usilovat o rozšíření nabídky bezpečnějších řešení ze strany průmyslu EU a o to, aby je lidé používali. Toho bude dosaženo zejména vytvořením partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti online technologií a sítí, spolu s přezkumem směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (obojí se plánuje na rok 2016).

Letos se jedná již o třetí ročník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Organizují jej Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Evropská komise a více než 100 partnerů (místní orgány, vládní úřady, univerzity, skupiny odborníků, nevládní organizace, profesní sdružení) z celé Evropy. Kampaň má i mezinárodní dosah: více informací o kampani v USA najdete zde.

Zabezpečení proti kybernetickým útokům se pro důvěru spotřebitelů a online ekonomiku stalo ústředním bodem,“ uvedl místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip. „Nemůžeme však co nejlépe zúročit příležitosti, které nabízejí digitální nástroje a internetové sítě, pokud jim nebudeme důvěřovat. Zvyšování povědomí o rizicích, hrozbách a o tom, že za kybernetickou bezpečnost zodpovídáme všichni společně, je životně důležité pro to, aby lidé na internetu mohli činit informovanější rozhodnutí a chránit se před riziky.“ (plné znění na tomto blogu)

K tomu, aby se digitální svět stal bezpečným místem pro všechny, musíme přispět my všichni – politikové, výzkumníci, odborníci v průmyslu i občané,“ doplnil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. „Aby mohli Evropané plně využívat výhod bezpečného internetu, musí si být také vědomi rizik, jež jim na internetu hrozí, a vědět, jak aktivně dbát na bezpečnost v každodenním životě. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti představuje velkou příležitost, jak šířit osvědčené postupy a zvýšit celkovou úroveň informovanosti a tím také kybernetické bezpečnosti v EU.“

Naše společnost se nepřetržitě digitalizuje a my tak vstupujeme do éry internetu věcí a inteligentních měst. Elektronické dovednosti a bezpečnost online jsou proto nezbytnými předpoklady, které je třeba rozvíjet a neustále posilovat,“ poznamenal výkonný ředitel agentury ENISA profesor Udo Helmbrecht. „Iniciativu Měsíc kybernetické bezpečnosti využívá naše agentura k vytváření celé komunity pro bezpečnost sítí a informací.“

Akce během měsíce října

Každý říjnový týden bude ve znamení jiného tématu.

1. týden – 1.–4. října: Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance

2. týden – 5.-11. října: Vytváření kultury kybernetické bezpečnosti na pracovišti

3. týden – 12.-18. října: Týden programování pro všechny

4. týden – 19.-25. října: Úvod do cloudových řešení pro všechny

5. týden – 26.-31. října: Jednotný digitální trh pro všechny

Tato iniciativa probíhá v Belgii, České republice, Německu, Estonsku, Řecku, Spojeném království, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Irsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Finsku, Švédsku, Rakousku, na Kypru, v Lucembursku, Norsku a na Islandu.

V průběhu každého týdne budou ENISA a Komise zveřejňovat zprávy a pořádat akce na příslušné téma. Akce se zaměří na odbornou přípravu, strategické summity, obecné prezentace pro uživatele, internetové kvízy apod.

Každý týden zveřejní ENISA nové materiály.

Ať už jste pedagog, zaměstnanec, odborník v oblasti IT nebo jen obyčejný uživatel, agentura ENISA pro vás přepravila několik tipů, jak se chránit před hrozbami online.

Ve čtvrtek 8. října se bude ve 22.00 hodin bruselského času konat chat na Twitteru s našimi partnery v USA. Můžete jej sledovat na #CyberSecMonth nebo #ChatSTC.

Pokud chcete vědět, nakolik se na internetu chováte bezpečně, můžete si vyzkoušet tento kvíz.

Možná vás bude také zajímat tato infografika o bezpečnosti.

Důvěra a bezpečnost v rámci jednotného digitálního trhu

Evropská komise přispívá k tomuto cíli mnoha způsoby: vytváří právní rámec s cílem posílit kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě (zejména prostřednictvím specializované evropské strategie kybernetické bezpečnostisměrnice o bezpečnosti sítí a informací), snaží se zajistit soukromí online komunikací (zejména prostřednictvím směrnice EU o ochraně údajůsměrnice o soukromí a elektronických komunikacích), podporuje špičkový výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti (investuje přibližně půl miliardy eur v rámci programu Horizont 2020) a posiluje průmyslové kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Boj proti počítačové kriminalitě je rovněž klíčovým pilířem Evropského programu bezpečnosti zveřejněného letos v dubnu. Komise zvyšuje povědomí o kybernetické bezpečnosti také v řadách svých zaměstnanců. Na začátku roku proto pro ně připravila specializovaná školení a specificky zaměřenou kampaň.

Užitečné odkazy

-      Kybernetická bezpečnost a soukromí v digitální agendě

-      Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (říjen 2015)

-      Evropská soutěž o kybernetické bezpečnosti

-      Vysokoškolské kurzy a certifikační programy v oblasti bezpečnosti sítí a informací v Evropě

-      Kompletní seznam akcí v celé Evropě

-      Sledujte vývoj na Twitteru: #CyberSecMonth, #OctoberNIS a @CyberSecMonth

Přečtěte si inspirativní příběhy našich vyslanců kybernetické bezpečnosti

Tags:

Documents & Links