Boj proti kibernetskemu kriminalu: Sporazum o strateškem sodelovanju med agencijo ENISA in Europolom

Vodstvi agencije ENISA in Europola sta danes na sedežu Europola v Haagu podpisali sporazum o strateškem sodelovanju, da bi olajšali sodelovanje in izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj v boju proti kibernetskemu kriminalu.

OBSEG

Namen sporazuma je okrepiti sodelovanje med Europolom, njegovim Evropskim centrom za boj proti kibernetskemu kriminalu (EC3) in agencijo ENISA, da bi zagotovili podporo državam članicam EU in institucijam EU pri preprečevanju in obvladovanju kibernetskega kriminala. Sporazum ne zajema izmenjave osebnih podatkov.

Sodelovanje lahko vključuje zlasti:

  • izmenjavo posebnega strokovnega znanja in izkušenj,
  • pripravo splošnih poročil o razmerah,
  • poročila na podlagi strateških analiz in dobre prakse,
  • krepitev gradnje zmogljivosti z usposabljanjem in ozaveščanjem za ohranjanje varnosti mreže in informacij na ravni EU.

ENISA je del programskega odbora EC3, EC3 pa je del stalne interesne skupine agencije ENISA, ki svetuje direktorju (agencije ENISA) o letnem delovnem programu in prednostnih nalogah. ENISA in EC3 vedno tesno sodelujeta pri krepitvi kibernetske varnosti in zmanjševanju kibernetskega kriminala na ravni EU. Dosedanje delo med drugim vključuje tudi pripravo skupnega dokumenta o omejevanju botnetov, sodelovanje na dogodkih evropskega meseca kibernetske varnosti, pripravo smernic dobre prakse za skupine CERT in okrepitev sodelovanja med skupino CERT in organi pregona z različnimi delavnicami in konferencami.

Izvršni direktor agencije ENISA profesor Udo Helmbrecht in direktor Europola Rob Wainwright sta podala skupno izjavo: „Ta sporazum je pomemben korak v boju proti vse bolj iznajdljivim storilcem kibernetskih kaznivih dejanj, ki namenjajo vse več časa, denarja in ljudi v ciljane napade. Naš sporazum je dokaz, da se močno zavzemamo za skupen prispevek v okviru naših posameznih strokovnih področij in za medsebojno zagotavljanje podpore pri prizadevanjih za to, da bi Evropa postala varnejša na spletu. Kibernetski kriminal po nekaterih ocenah vsako leto povzroči za 400 milijard dolarjev škode v globalni ekonomiji1. S tesnejšim sodelovanjem in izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj krepimo zmogljivost Evrope v boju proti storilcem kibernetskih kaznivih dejanj.“

Ozadje

ENISA je središče strokovnega znanja in izkušenj s področja kibernetske varnosti, ki ima sedež v Heraklionu in pisarno v Atenah v Grčiji ter ki pomaga državam članicam EU, Komisiji in vsem zadevnim zainteresiranim stranem pri reševanju in preprečevanju težav pri varnosti omrežja in informacij.

* Evropski policijski urad Europol s sedežem v Haagu na Nizozemskem je odgovoren za zagotavljanje sodelovanja na področju kazenskega pregona na ravni EU, krepitev ukrepov držav članic pri preprečevanju in zatiranju organiziranega kriminala, terorizma in drugih hujših oblik kriminala, ki prizadenejo dve ali več držav članic (Sklep Sveta 2009/371/PNZ). Evropski center za boj proti kibernetskemu kriminalu EC3, ki sodi v okvir Europola, je osrednja točka v boju EU proti kibernetskemu kriminalu. Državam članicam in institucijam Evropske unije zagotavlja podporo pri gradnji operativne in analitične zmogljivosti na področju preiskav in sodelovanja z mednarodnimi partnerji na področju kibernetskega kriminala. Posebna področja pristojnosti so (spletne) goljufije v zvezi s plačili, spolno izkoriščanje otrok na spletu in kazniva dejanja, ki prizadenejo ključno infrastrukturo in informacijske sisteme v Evropski uniji. 

1. McAfee (2014), Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, June 2014

Dogovarjanje intervjujev: Ulf Bergström, višji uradnik za korporacijske komunikacije in tiskovni predstavnik agencija ENISA, +30 6948 460 143, ali Lisanne Kosters, tiskovna predstavnica Europola, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links