Cīņa pret kibernoziedzību: ENISA un Eiropols paraksta stratēģiskās sadarbības līgumu

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) un Eiropola (Europol) vadītāji šodien parakstīja stratēģiskās sadarbības līgumu Eiropola galvenajā mītnē Hāgā, lai veicinātu ciešāku sadarbību un speciālo zināšanu apmaiņu cīņā pret kibernoziedzību.

DARBĪBAS JOMA

Šī līguma mērķis ir uzlabot sadarbību starp Eiropolu, tā Eiropas Kibernoziegumu apkarošanas centru (EC3) un ENISA, lai atbalstītu ES dalībvalstis un ES iestādes kibernoziegumu profilaksē un apkarošanā. Līgums neiekļauj personas datu apmaiņu.

Sadarbība var ietvert:

  • īpašo zināšanu un pieredzes apmaiņu,
  • pārskatu sagatavošanu par konkrētām situācijām,
  • pārskatus par stratēģisko analīžu un labas prakses rezultātiem,
  • kapacitātes stiprināšanu ar mācību pasākumiem un izpratnes veicināšanu, lai nodrošinātu tīklu un informācijas drošību ES līmenī.

ENISA ietilpst EC3 programmu valdē, bet EC3 ietilpst ENISA pastāvīgajā ieinteresēto pušu grupā, kas konsultē (ENISA) direktoru par ikgadējo darba programmu un prioritātēm. ENISA un EC3 vienmēr ir darbojušies roku rokā, lai stiprinātu ES līmeņa kiberdrošību un samazinātu kibernoziedzību. Līdzšinējā sadarbība ir ietvērusi vienotu dokumentu izstrādi par robottīklu darbības ierobežošanu; dalību Eiropas kiberdrošības mēneša pasākumos; kiberdrošības mācības, piemēram „Cyber Europe”; labās prakses rokasgrāmatas izveidi datorapdraudējumu reaģēšanas vienībām (CERT); un sadarbības uzlabošanu starp CERT un tiesībsargājošajām institūcijām ar dažādu semināru un konferenču palīdzību un citas aktivitātes.

ENISA izpilddirektors, profesors Udo Helmbrehts (Udo Helmbrecht), un Eiropola direktors Robs Veinraits (Rob Wainwright), ir snieguši kopīgu paziņojumu: „Šis līgums ir būtisks solis cīņā pret kibernoziedzniekiem, kas iegulda arvien vairāk laika, naudas un cilvēkresursu, lai veiktu mērķtiecīgus uzbrukumus. Šis līgums apliecina mūsu vēlmi veidot Eiropā drošāku internetu, sniedzot savas speciālās zināšanas un atbalstot viens otru. Ir aprēķināts, ka kibernoziedzība globālajai ekonomikai izmaksā vairāk nekā 400 miljardus dolāru gadā1; sadarbojoties ciešāk un apmainoties ar zināšanām, mēs stiprinām Eiropas spēju cīnīties ar kibernoziedzniekiem.”

Apraksts

ENISA ir kiberdrošības organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Iraklijā; tai ir arī birojs Atēnās, Grieķijā. Aģentūra palīdz ES dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un citām ieinteresētām pusēm risināt un novērst tīklu un informācijas drošības problēmas.

* Europol, Eiropas Policijas birojs, atrodas Hāgā, Nīderlandē, un ir atbildīgs par tiesībsargājošo iestāžu sadarbību ES līmenī, stiprinot dalībvalstu darbību, novēršot un apkarojot organizēto noziedzību, terorismu un citas smagas noziedzības formas, kas skar divas vai vairākas dalībvalstis (Padomes lēmums 2009/371/JHA). EC3, Eiropas Kibernoziegumu apkarošanas centrs, kuru pārvalda Eiropols, ir ES centrālā iestāde cīņā pret kibernoziedzību. Tā sniedz atbalstu dalībvalstīm un Eiropas Savienības iestādēm, veidojot operatīvo un analītisko bāzi izmeklēšanas veikšanai un sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem kibernoziegumu apkarošanas jomā. Centra atbildības jomā ir krāpšanās ar maksājumiem (tiešsaistē), bērnu seksuālā izmantošana tiešsaistē un noziegumi, kas skar kritisko infrastruktūru un informācijas sistēmas Eiropas Savienībā. 

Lai organizētu intervijas, lūdzu, sazinieties ar Ulfu Bergstrēmu (Ulf Bergström), ENISA korporatīvo komunikāciju nodaļas vecāko referentu un preses sekretāru, +30 6948 460 143, vai Lizannu Kostersu (Lisanne Kosters), Eiropola preses sekretāri, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links