Euroopa küberturvalisuse kuu: oktoobris saad õppida, kuidas võrgukeskkonnas turvaliselt tegutseda

Kas tahad teada, kuidas internetti turvaliselt kasutada? 2015. aasta oktoobris on võimalik osaleda kümnetel üritustel, veebiseminaridel ja muudes ettevõtmistes, mida korraldatakse Euroopa küberturvalisuse kuu raames. Tegemist on ELi kampaaniaga, millega edendatakse küberturvalisust ja mis saab täna Brüsselis avalöögi. 25 allpool nimetatud riigis toimub üle 100 ürituse, mille käigus õpetatakse ennast küberohtude eest kaitsma: antakse infoturbe alast nõu, korraldatakse võistlusi, pakutakse õppimisvõimalusi ja jagatakse häid tavasid. Kampaania teema on „Küberturvalisus on jagatud vastutus: enne küberruumi sisenemist peatu ja mõtle!” Sellega kutsutakse kasutajaid üles omandama veebiturvalisuse kohta uusi teadmisi ja aitama ka teistel ennast küberohtude eest kaitsta. Digitaalse ühtse turu strateegia eesmärk on tagada, et ELi tootmisharu pakuks rohkem turvalisi lahendusi, mida Euroopas üha laialdasemalt kasutataks. Selle saavutamiseks tuleb eelkõige luua tehnoloogia- ja internetivõrkude küberturvalisusega tegelev avaliku ja erasektori partnerlus ning vaadata läbi eraelu puutumatust käsitlev direktiiv (mõlemad kavandatud aastasse 2016).

Euroopa küberturvalisuse kuud tähistatakse kolmandat aastat järjest. Selle korraldajaks on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA), Euroopa Komisjon ja üle 100 partneri kogu Euroopast (kohalikud võimud, valitsused, ülikoolid, mõttekojad, vabaühendused, kutseliidud). Kampaania ulatub ka Euroopast väljapoole: Ameerika Ühendriikide kampaaniaga saab tutvuda siin.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Kaitse küberrünnakute vastu on tarbijate usalduse ja e-majanduse seisukohast ülimalt oluline. Kuid digivahendite ja veebi pakutavaid võimalusi saab täielikult ära kasutada ainult juhul, kui neid usaldatakse. Selleks tuleb tingimata kasvatada teadlikkust riskidest ja ohtudest ning mõista, et küberturvalisus on jagatud vastutus. See aitab inimestel teha internetis teadlikumaid valikuid ja kaitsta ennast ohtude eest.” (Vt selleteemaline blogipostitus).

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Oettinger lisas: „Digimaailma turvalisemaks muutmises peavad osalema kõik: poliitikakujundajad, teadlased, tööstus, kodanikud. Kuid selleks, et eurooplased saaksid kasutada kõiki turvalise interneti pakutavaid võimalusi, peavad nad olema teadlikud võrgus esinevatest riskidest ja sellest, kuidas ise oma igapäevase turvalisuse eest hoolt kanda. Euroopa küberturvalisuse kuu pakub hea võimaluse jagada häid tavasid ning parandada üldist teadlikkust ja seeläbi ka küberturvalisust ELis.”

ENISA tegevdirektor, professor Udo Helmbrecht sõnas: „Kuna meie ühiskond muutub üha digitaalsemaks ja oleme astumas asjade interneti ja arukate linnade ajastusse, tuleb digitaaloskusi ja võrguturvalisust pidevalt arendada ja suurendada. Infoturbe amet kavatseb küberturvalisuse kuu algatusest arendada välja terve võrgu- ja infoturbekogukonna.”

Oktoobris toimuvad üritused

Küberturvalisuse kuu igal nädalal keskendutakse ühele teemale.

1. nädal: 1.–4. oktoober: töötajate küberturvalisuse alane koolitus

2. nädal: 5.–11. oktoober: küberturvalisuse kultuuri väljaarendamine töökohtadel

3. nädal: 12.–18. oktoober: programmeerimisnädal

4. nädal: 19.–25. oktoober: pilvandmetöötluse lahendused

5. nädal: 26.–31. oktoober: digitaalne ühtne turg

Küberturvalisuse kuud tähistatakse järgmistes riikides: Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Ühendkuningriik, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Iirimaa, Ungari, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Soome, Rootsi, Austria, Küpros, Luksemburg, Norra ja Island.

ENISA ja Euroopa Komisjon avaldavad igal nädalal temaatilisi ülevaateid ja korraldavad teemaga seotud üritusi. Üritused hõlmavad koolitusi, strateegiakohtumisi, ettekandeid kasutajatele, veebiviktoriine jne.

ENISA avaldab igal nädalal uut materjali siin.

ENISA pakub internetis turvaliseks tegutsemiseks näpunäiteid kõigile, nii koolitajatele, töötajatele, IT-spetsialistidele kui ka tavakasutajatele.

Neljapäeval, 8. oktoobril kell 22.00 Brüsseli aja järgi korraldab USA pool Twitteris selleteemalise mõttevahetuse. Jälgi Twitteris: #CyberSecMonth või #ChatSTC.

Osale viktoriinis, et kontrollida, kui turvaline on sinu tegevus internetis.

Lisateavet turvalisuse kohta saab infograafikutest.

Digitaalne ühtne turg ning usaldus ja turvalisus

Euroopa Komisjon tegutseb selles vallas mitmel rindel. Ta loob õigusraamistiku, et suurendada Euroopas küberturvalisuse alast võimekust (selleks on koostatud Euroopa küberturvalisuse strateegia ning võrgu- ja infoturbe direktiiv); võtab meetmeid internetisuhtluse privaatsuse tagamiseks (ELi andmekaitse direktiiv ja e-privaatsuse direktiiv); toetab küberjulgeolekualast teadus- ja arendustegevust tipptasemel (investeerides ligikaudu pool miljardit eurot programmi „Horisont”) ja tugevdab tööstuse võimekust küberturvalisuse vallas. Küberkuritegevuse vastane võitlus on aprillis avaldatud Euroopa julgeoleku tegevuskavas väga olulisel kohal. Komisjon parandab küberturvalisuse alast teadlikkust ka oma personali hulgas. Toimunud on koolitusi ja selle aasta alguses korraldati temaatiline kampaania.

Kasulikud lingid

-      Küberturvalisus ja privaatsus digitaalarengu tegevuskavas

-      Oktoober 2015 – Euroopa küberturvalisuse kuu

-      Euroopa küberturvalisuse teemaline võistlus

-      Võrgu- ja infoturbe alased ülikoolikursused ja sertifitseerimiskavad Euroopas

-      Kogu Euroopa ürituste loetelu leiad siit.

-      Jälgi Twitteris: #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth

-      Küberturvalisuse saadikute kogemused

Tags:

Documents & Links