Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego: w październiku dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z internetu

Chcesz dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z internetu? W październiku 2015 r. weź udział w jednej z wielu imprez, seminariów internetowych i innych działań będących częścią Europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego (ECSM), unijnej kampanii promującej bezpieczeństwo cybernetyczne, która rozpoczyna się dziś w Brukseli. Ponad 100 imprez i działań w 25 krajach (wymienionych poniżej) pomoże nam wszystkim chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi dzięki poradom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, konkursom, szkoleniom i wymianie dobrych praktyk. Kampania odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo cybernetyczne to wspólna odpowiedzialność – Zatrzymaj się, pomyśl, połącz się.", zachęcającym wszystkich do zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie i pomagania innym w chronieniu się przed zagrożeniami cybernetycznymi. Strategia jednolitego rynku cyfrowego ma przyczynić się do przyspieszenia procesu opracowywania bardziej bezpiecznych rozwiązań przez przemysł UE i promowania korzystania z nich przez wszystkich obywateli Europy: zostanie to osiągnięte głównie dzięki ustanowieniu partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w technologiach i sieciach internetowych oraz dzięki przeglądowi dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (oba działania planowane na 2016 r.).

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego jest obchodzony przez trzeci rok z rzędu i został on zorganizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Komisję Europejską i ponad 100 partnerów (samorządy terytorialne, władze krajowe, uniwersytety, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe) z całej Europy. Kampania ma także zasięg międzynarodowy: odkryj kampanię w USA tutaj.

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: Ochrona przed atakami cybernetycznymi ma zasadnicze znaczenie dla zaufania konsumentów i gospodarki cyfrowej. Nie możemy w pełni korzystać z możliwości, jakie dają nam narzędzia cyfrowe i sieci internetowe, jeżeli nie mamy do nich zaufania. Wzrost świadomości ryzyka i zagrożeń oraz tego, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo cybernetyczne, jest niezbędny, aby korzystający z internetu mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów oraz chronić się przez zagrożeniami (zob. pełny tekst umieszczony na blogu). 

Komisarz Oettinger odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe stwierdził: Wszyscy – politycy, badacze, przedstawiciele przemysłu, obywatele – musimy wnieść swój wkład, jeśli chcemy, by cyfrowy świat był bezpiecznym miejscem Jeśli Europejczycy chcą w pełni korzystać z bezpiecznego internetu, muszą być także świadomi zagrożeń, na jakie są narażeni w internecie i wiedzieć, w jaki sposób mogą aktywnie chronić swoje bezpieczeństwo w codziennym życiu. Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego stwarza doskonałą okazję do rozpowszechniania dobrych praktyk i podnoszenia ogólnego poziomu świadomości zagrożeń, a tym samym bezpieczeństwa cybernetycznego w UE.

Dyrektor wykonawczy ENISA, Prof. Udo Helmbrecht powiedział: Ponieważ nasze społeczeństwa wciąż się cyfryzują i żyjemy w epoce internetu przedmiotów i inteligentnych miast, umiejętności cyfrowe i bezpieczeństwo w internecie są bardzo ważnymi zasobami, które trzeba rozwijać i wciąż wzmacniać. W ramach inicjatywy miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego agencja buduje całą społeczność, która ma się zajmować bezpieczeństwem sieci i informacji (NIS).

Ruszamy! Co będzie się dziać w październiku?

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego trwa przez cały październik, a każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi.

1. tydzień – 1-4 października: Szkolenia z bezpieczeństwa cybernetycznego dla pracowników

2. tydzień – 5-11 października: Tworzenie kultury bezpieczeństwa cybernetycznego w miejscu pracy

3. tydzień – 12-18 października: Tydzień kodowania dla wszystkich

4. tydzień – 19-25 października: Zrozumienie rozwiązań chmurowych dla wszystkich

5. tydzień – 26-31 października: Jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego będzie obchodzony w takich krajach jak: Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Grecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Irlandia, Węgry, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja, Austria, Cypr, Luksemburg, Norwegia i Islandia.

W każdym tygodniu ENISA i Komisja będą publikować sprawozdania oraz organizować imprezy i działania związane z każdym z tych tematów. Imprezy te będą obejmowały szkolenia, spotkania strategiczne, ogólne prezentacje dla użytkowników, quizy internetowe itp.

Co tydzień ENISA będzie publikować nowe materiały tutaj.

Tu można znaleźć wskazówki ENISA dotyczące bezpieczeństwa w internecie dla nauczycieli, pracowników, informatyków lub zwykłych użytkowników.

Czat na Twitterze z naszymi amerykańskimi partnerami odbędzie się w czwartek 8 października o godz. 22.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Przebieg dyskusji można śledzić na #CyberSecMonth lub #ChatSTC.

Rozwiąż quiz, aby dowiedzieć się, jak bezpieczny jesteś w sieci.

Znajdź infografikę z informacjami na temat bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jednolitego rynku cyfrowego i zaufanie do niego

Komisja Europejska przyczynia się do realizacji tego celu na wiele sposobów: poprzez utworzenie ram prawnych mających zwiększyć możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie (zwłaszcza dzięki strategii bezpieczeństwa cybernetycznego dla Europy oraz dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji); działając na rzecz zagwarantowania prywatności komunikacji w internecie (zwłaszcza za pomocą unijnej dyrektywy o ochronie danych oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej ); wspierając najwyższej jakości badania i rozwój bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (inwestując około pół miliarda euro w program ramowy „Horyzont 2020”), wzmacniając zdolności przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Walka z cyberprzestępczością jest również kluczowym elementem Europejskiej agendy bezpieczeństwa opublikowanej w kwietniu. Komisja zwiększa również poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa cybernetycznego wśród swoich pracowników za pomocą szkoleń i specjalnej kampanii, która została przeprowadzona na początku tego roku.

Przydatne linki

-      Bezpieczeństwo cybernetyczne i prywatność w Europejskiej agendzie cyfrowej

-      Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego – październik 2015

-      Europejskie wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego

-      Europejskie kursy uniwersyteckie i programy certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji

-      Pełny wykaz działań prowadzonych w całej Europie można znaleźć tutaj.

-      Aktualności można śledzić na Twitterze #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth

Czytaj inspirujące historie naszych ambasadorów cyberbezpieczeństwa

Tags:

Documents & Links